ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ  ІНВЕСТУВАННЯ

1. Сутність і структура інвестицій. Інвестиційна діяльність та її суб’єкти.

2. Класифікація інвестицій

!-! 2. За напрямами вкладення капіталу (формами) розрізняють реальні і фінансові інвестиції

!-! 3. За участю інвестора в інвестуванні розрізняють прямі і непрямі інвестиції, а за цілями інвестування – стратегічні і портфельні.

!-! 4. За ступенем ризику виділяють безризикові, середньоризикові та високоризикові інвестиції.

!-! 7. За формою власності ресурсів інвестування інвестиції поділяють на державні, недержавні та змішані.

3. Інвестиційний цикл. Інвестиційний процес та його стадії.

4. Інвестиційний ринок та його інфраструктура

5. Інвестиційний клімат та чинники його формування

!-! До чинників, що забезпечують подолання або зниження ризиків для інвесторів в Україні, належать:

!-! Прогноз інвестиційного середовища в 2014 році

 

1