Світовий ринок послуг онлайн (частина 2)

Тестові завдання

1.         Фінансова послуга це:

a)         операції з фінансовими активами, що здійснюються в інте-ресах третіх осіб за власний рахунок;

b)         операції з фінансовими активами, що здійснюються в інте-ресах третіх осіб за рахунок цих осіб;

c)         операції з фінансовими активами, що здійснюються у влас-них інтересах за власний рахунок;

d)         операції з фінансовими активами, що здійснюються в інте-ресах третіх осіб за рахунок цих осіб або за власний раху-нок.

2.         Хайринг це:

a)         надкороткострокова оренда майна;

b)         короткострокова оренда майна;

c)         довгострокова оренда майна;

d)         середньострокова оренда майна.

3.         Прямими учасниками лізингової угоди є:

a)         лізингодавці, лізингоотримувачі, постачальники лізингового майна;

b)         лізингодавці, лізингоотримувачі;

c)         лізингодавці, лізингоотримувачі, комерційні банки;

d)         лізингодавці, лізингоотримувачі, інвестиційні банки.

4.         Чистий лізинг означає, що:

a)         усі витрати по обслуговуванню майна приймає на себе лізингодавець;

b)         усі витрати по обслуговуванню майна приймає на себе лізингоотримувач;

c)         більшість витрат приймає на себе лізингодавець;

d)         витрати розподіляються пропорційно між лізингодавцем та лізингоотримувачем.

5.         Який вид лізингу передбачає, що всі витрати по обслугову-

ванню майна приймає на себе лізингодавець:

a)         чистий;

b)         повний;

c)         генеральний;

d)         терміновий.

6.         Вид лізингу, при якому власник майна самостійно здає

об’єкт в оренду:

a)         прямий;

b)         непрямий;

c)         роздільний;

d)         генеральний.

 

 

 

29