Світовий ринок послуг онлайн (частина 2)

Тестові завдання

 

1.         До основних принципів інжиніринга слід віднести:

a)         комплексний підхід до здійснення проектів;

b)         розробка проектів з урахуванням власних можливостей;

c)         використання стандартних методів управління;

d)         одноваріантність технічних та економічних розробок.

2.         Особливості інжинірингу як особливої форми виробничої

діяльності полягають в наступному:

a)         інжинірингові послуги втілюються в матеріальній формі продукту;

b)         послуги не мають комерційного характеру;

c)         послуги не потребують безпосередньої зустрічі замовника та виконавця;

d)         послуги можуть тиражуватися.

Глава 8. Міжнародний ринок інжинірингових послуг

3.         Передпроектні інжинірингові послуги включають:

a)         дослідження ринку, топографічні зйомки, дослідження грунтів;

b)         підготовку генерального плану;

c)         попередню оцінку вартості проекту;

d)         підготовку контрактної документації.

4.         Сторонами договору про надання інжинірингових послуг

можуть бути:

a)         лише дві юридичні особи;

b)         лише три юридичні особи;

c)         лише чотири юридичні особи;

d)         багато юридичних осіб.

5.         Розмір відсоткової частки при розрахунку винагороди за

надання інжинірингових послуг за методом фактичні витрати плюс

фіксована винагорода коливається в межах:

a) 1-5%; b) 12-15%;   c) 15-20%;      d) 10-25%.

6.         У світовій практиці вартість інженерно — консультаційних

послуг складає:

a)         1-3% вартості об’єкта, що споруджується;

b)         3-5% вартості об’єкта, що споруджується;

c)         5-7% вартості об’єкта, що споруджується;

d)         3-10% вартості об’єкта, що споруджується.

 

 

23