Світовий ринок послуг онлайн (частина 1)

Тестові завдання

 

1.         Крапковий ринок інформаційних послуг — це:

a.         місцеве радіомовлення, газети, журнали;

b.         інформаційні мережі в наукових установах;

c.         національне телебачення, радіомовлення та ЗМІ;

d.         глобальне телебачення та радіомовлення.

2.         Найбільш розвиненою частиною інформаційного ринку

сьогодні є:

a.         сектор первинної інформації;

b.         сектор фінансової інформації;

c.         сектор ділової інформації;

d.         сектор консалтингової інформації.

3.         Методи дослідження міжнародного ринку стосуються:

a.         первинної інформації;

b.         вторинної інформації;

c.         первинної та вторинної інформації;

d.         інформації, отриманої шляхом лабораторного дослідження.

4.         Інформація про інформації, отримана в результаті

співставлення інформацій є:

a.         метаінформацією;

b.         мегаінформацією;

c.         псевдоінформацією;

d.         моноінформацією.

 

 

 

41