Світовий ринок послуг онлайн (частина 1)

Тестові завдання

 

1.         Страхування фінансового стану компанії є різновидом:

a)         страхування майна;

b)         страхування відповідальності перед третіми особами;

c)         страхування життя;

d)         особистого страхування.

2.         Прямий збиток, який відшкодовується страховою ком-

панією, означає:

a)         втрату майна в результаті настання страхового випадку;

b)         знецінення майна в результаті настання страхового випадку;

c)         недоотримання доходу;

d)         втрату або знецінення майна в результаті настання страхо-вого випадку.

3.         Страховик — це:

a)         фізична або юридична особа;

b)         державна страхова компанія;

c)         акціонерна страхова компанія;

d)         державна, акціонерна або приватна страхова компанія.

4.         До зовнішніх ризиків підприємства, пов’язаних з кон’юнк-

турою світового ринку відносяться:

a)         валютні;

b)         ризики неплатежу;

c)         ризики невиконання зобов’язань;

d)         політичні.

5.         До особливостей страхування як виду економічної діяль-

ності слід віднести:

a)         чітко визначений характер;

b)         цільове використання коштів;

c)         незацікавленість суб’єкта страхування у результаті заходу, який страхується;

d)         некомерційний характер послуги.

6.         До ризиків, які залежать від діяльності підприємства відно-

сяться:

a)         аварії;

b)         стихійні лиха;

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг

c)         валютні ризики;

d)         ризики зниження ціни.

7.         При страхуванні інвестиційної діяльності найбільші труд-

нощі виникають через:

a)         господарські ризики;

b)         технічні ризики;

c)         політичні ризики;

d)         економічні ризики.

8.         Договір морського страхування повинен мати:

a)         письмову форму;

b)         усну форму;

c)         письмову або усну форму;

d)         письмову та усну форму.

9.         Договір морського страхування може бути укладений на

умові:

a)         з відповідальністю за всі ризики;

b)         з відповідальністю за загальну аварію;

c)         з відповідальністю за ушкодження;

d)         з відповідальністю за ушкодження, крім випадків катастрофи.

10.       При страхуванні будівельно-монтажних ризиків відшкоду-

ванню підлягають збитки, що відбулися в наслідок:

a)         воєнних дій;

b)         падіння деталей;

c)         пожежі, вибуху, землетрусу;

d)         помилок при проведенні монтажних та будівельних робіт.

11.       При страхуванні післяпускових гарантійних зобов’язань

відшкодовуються витрати, які є наслідком:н

a)         недоліків, допущених при здійсненні будівельно-монтажних робіт;

b)         недоліків, допущених при здійсненні пусконалагоджуваль-них робіт;

c)         недоліків, допущених при здійсненні будівельно-монтажних робіт, виявлених в період гарантійної експлуатації;

d)         недоліків, допущених при здійсненні будівельно-монтажних або пусконалагоджувальних робіт, виявлених в період га-рантійної експлуатації.

12.       Об’єктом морського страхування може бути майновий

інтерес, пов’язаний з:

a)         судном;

b)         вантажем;

c)         винагородою капітана;

d)         усім перерахованим.

13.       Умови страхування без відповідальності за ушкодження,

крім випадків катастрофи, передбачають відшкодування збитків:

a)         від часткової загибелі вантажу;

b)         від часткової загибелі частини вантажу;

c)         від повної загибелі вантажу;

d)         від повної загибелі всього або частини вантажу.

Глава 5. Міжнародний ринок інформаційних послуг

 

 

34