Світовий ринок послуг онлайн (частина 1)

Тестові завдання

 

1. При якому методі ціноутворення на туристичні послуги відбувається встановлення ціни нижчої або вищої від ринкової в залежності від вибагливості клієнта, наданого сервісу і т.д.:

a.         ціноутворення з орієнтацією на попит;

b.         ціноутворення з орієнтацією на конкурентів;

c.         ціноутворення на основі витрат;

d.         ціноутворення на основі собівартості.

2.         В наслідок витрат, здійснюваних іноземними туристами в

країні перебування:

a.         збільшуються прибутки туристичних фірм та зменшується

попит з боку туристичного сектора економіки на товари і

послуги постачальників;

b.         збільшується попит з боку туристичного сектора економіки

на товари і послуги постачальників та зменшуються осо-

бисті прибутки населення, побічно пов’язаного з туристич-

ним бізнесом;

c.         відбувається зростання споживчого попиту та зростання до-

ходів в усіх секторах економіки;

d.         збільшуються прибутки туристичних фірм та зменшується

дохід інших секторів економіки.

3.         До особливостей міжнародного туризму як виду еко-

номічної діяльності слід віднести:

a.         наявність гнучкості у пропозиціях;

b.         мобільність туристичних послуг;

c.         здатність туристичних послуг до збереження;

d.         потребує участі великої кількості робочої сили.

4.         До особливостей ціноутворення в галузі туристичного

бізнесу слід віднести:

a.         низька еластичність цін у різних сегментах туристичного

ринку;

b.         співпадання в часі моменту встановлення ціни та купівлі-

продажу туристичного продукту;

c.         значна вартість операції з туристичними послугами;

d.         здатність туристичних послуг до збереження.

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг

 

 

27