Главная->Інші підручники->Содержание->Завдання для самостійної перевірки

Світовий ринок послуг онлайн (частина 1)

Завдання для самостійної перевірки

 

Заповнити рисунок 1.1., використовуючи зазначені нижче скла-дові ринку послуг:

■          Споживацькі послуги

■          Банки, фінансові установи

■          Виробнича інфраструктура

■          Охорона здоров’я, спорт, фізична культура

■          Транспорт, зв’язок, торгівля

■          Суспільні послуги

■          Виробничі послуги

■          Соціальна інфраструктура

■          Ділові спеціалізовані послуги

■          Інжиніринг, лізинг, обслуговування устаткування, інфор-маційні, рекламні, страхові, консультаційні

■          Телебачення, радіо, освітні, наука, культура, мистецтво, охо-рона громадського порядку

■          Житлово-комунальні, громадські, харчування, побутове об-слуговування, пасажирський транспорт та зв’язок

Ринок послуг

ІГ^

!Г        1Г        1Г

Рис.1.1 Класифікація послуг

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг

 

 

12