Світовий ринок послуг онлайн (частина 1)

Анотація

Вступ

Частина I. ЕКОНОМIЧНА ПРИРОДА ТА СУЧАСНI НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВIТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ. Глава 1. Теоретичні основи аналізу світового ринку послуг

1.1. Методологія аналізу світового ринку послуг

1.2. Класифікація послуг

1.3. Особливості міжнародної конкуренції в сфері послуг

1.4. Регулювання світової торгівлі послугами

Питання для обговорення

Питання для самостійного вивчення

Тестові завдання

Завдання для самостійної перевірки

Глава 2. Міжнародний ринок транспортних послуг

2.1. Особливості надання транспортних послуг

2.2. Характеристика транспортних перевезень різними видами транспорту

2.3. Сучасні тенденції розвитку міжнародного транспорту

2.4. Транспортна логістика

Питання для обговорення

Питання для самостійного вивчення

Тестові завдання

Глава 3. Ринок міжнародних туристичних послуг

3.1. Туризм як провідний напрям розвитку ринку послуг

3.2. Конкуренція в сфері туристичного бізнесу

3.3. Ціноутворення в галузі туристичного бізнесу

Питання для обговорення

Питання для самостійного вивчення

Тестові завдання

Глава 4. Світовий ринок страхових послуг

4.1. Сутність та особливості надання страхових послуг

4.2. Страхування ризиків у зовнішньоекономічній діяльності

4.3. Пріоритетні напрями транспортного страхування в міжнародній сфері

Питання для обговорення

Питання для самостійного вивчення

Тестові завдання

Глава 5. Міжнародний ринок інформаційних послуг

5.1. Поняття ринку інформаційних послуг

5.2. Сучасні тенденції розвитку сфери інформації

5.3. Особливості функціонування світового інформаційного ринку

Питання для обговорення

Питання для самостійного вивчення

Тестові завдання

 

1