Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Розвиток Інституту математики на сучасному етапі (1990-2003 рр.) - Сучасна математика і математична освіта - Studbook
Главная->Математика->Содержание->Розвиток Інституту математики на сучасному етапі (1990-2003 рр.)

Сучасна математика і математична освіта

Розвиток Інституту математики на сучасному етапі (1990-2003 рр.)

 

     На початку 90-х років Інститут математики налічував 18 наукових від­ділів, до складу яких входило 10 структурних лабораторій: відділ ма­тематичної фізики і теорії нелінійних коливань  (керівник Ю. О. Митропольський) із лабораторіями крайових задач електродинаміки і пружності (А. А. Верезовський) та інформаційних технологій і комп’ютерної матема­тики (В. А. Широков), теорії динамічних систем (О. М. Шарковський), зви­чайних диференціальних рівнянь (А. М. Самойленко), алгебри (А. В. Ройтер), топологічних методів аналізу (Ю. Ю. Трохимчук), теорії ймовірно­стей і математичної статистики (В. С. Королюк) із лабораторією прикла­дної статистики (А. Ф. Турбін), функціонального аналізу (Ю. М. Березанський) із лабораторією обернених задач спектрального аналізу (Л. П. Ни­жник), випадкових процесів (А. В. Скороход) із лабораторією стохастичних диференціальних рівнянь і дифузійних процесів (М.І.Портенко), диферен­ціальних рівнянь із частинними похідними (М. Л.Горбачук), теорії функцій (В. К. Дзядик) із лабораторією гармонічного аналізу (О. І. Степанець), тео­рії наближень (М. П. Корнєйчук), комплексного аналізу і теорії потенціалу (П. М. Тамразов), прикладних досліджень (В. І. Фущич) із лабораторією математичних проблем тепломасопереносу (А. С. Галіцин), математичного моделювання (Б. Б. Нестеренко), стійкості багатовимірних систем (І. О. Лу­ковський) із лабораторією математичних проблем механіки (Д. Г. Коренів­ський), механіки і процесів управління (В. М. Кошляков), теорії надійності ймовірнісних систем (Г. П. Буцан) із лабораторією статистичних методів теорії надійності (ІЛ. Єжов), математичних методів статистичної механіки (Д. Я. Петрина).

     У цей період вчені інституту виконують дослідження з таких актуальджень (А. Г. Нікітін), диференціальних рівнянь із частинними похідними (М. Л. Горбачук), теорії випадкових процесів (М. І. Портенко), функціо­нального аналізу (Ю. С. Самойленко), теорії функцій (О. І. Степанець), теорії наближень (В. М. Коновалов), комплексного аналізу і теорії потен­ціалу (П. М. Тамразов), алгебри (А. В. Ройтер), математичних методів у статистичній механіці (Д. Я. Петрина), нелінійного аналізу (І. В. Скри­пник), обчислювальної математики (В. Л. Макаров), математичної фізики (Ю. Г. Кондратьєв), топології (В.В.Шарко), динаміки і стійкості багатови­мірних систем (І. О. Луковський), аналітичної механіки (В. М. Кошляков), в яких працювали 154 наукових співробітники, серед них 8 академіків і 10 членів-кореспондентів НАН України, 67 докторів наук і 84 кандидати наук, з яких 44 — науковці віком до 35 років.

     За 70-річний період існування інституту його співробітниками опублі­ковано понад 550 монографій, підготовлено понад 250 докторів наук та близько 1150 кандидатів наук, організовано та проведено понад 200 кон­ференцій, симпозіумів і математичних шкіл, за результатами роботи яких видано понад 100 збірників праць.

     Досягнення вчених інституту в розвитку математичної науки, підготовці наукових кадрів за ці роки відзначено 2 Ленінськими преміями, 7 Держав­ними преміями СРСР, 13 Державними преміями України, 1 Державною премією Російської Федерації, 25 іменними преміями Академій наук Укра­їни та СРСР, 6 Республіканськими преміями імені М. Островського для молодих учених, 4 преміями Президента України для молодих учених.

     Наведене засвідчує високий рівень наукових розробок учених Інституту математики НАН України, плідну  роботу з підготовки висококваліфіко­ваних науковців та тісні зв’язки зі світовою математичною спільнотою. Це дає підстави оптимістично дивитись на майбутнє розвитку математичної науки в Інституті математики НАН України і в Україні в цілому.

 

 

6