Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 ВИСНОВОК - Структура кредитного портфелю українських банків, недоліки та перспективи покращення - Studbook

Структура кредитного портфелю українських банків, недоліки та перспективи покращення

ВИСНОВОК

 Система комерційних банків безпосередньо охоплює усі сфери ринкової

економіки – виробництво, розподіл, обмін і споживання. Немає практично жодної організації чи підприємства, яке б не було клієнтом кредитної установи. Проникнення банківської системи у всі клітини єдиного господарського організму здійснюються через грошово – кредитні відносини, які опосередковуються банками. Саме кредит є тим фактором , який значною мірою забезпечує безперервність розширеного відтворення в економіці.

 Організація кредитних відносин, у яких посередниками є комерційні банки, дозволяє вирішити протиріччя, пов’язані з тим, що утворені в економіці в наслідок різних причини тимчасово вільних грошових коштів та потреба в них і за суб’єктами, і за часом далеко не завжди співпадають. Іншими словами, за допомогою банківського кредиту вирішуються протиріччя між розміром коштів, що вивільняються у кредитора, і розміром потреби у позичальника, а також між тривалістю вивільнення коштів у та тривалістю існування потреби в них у позичальника. На цьому базується величезна роль кредиту та комерційних банків як основних носіїв кредитних відносин для ефективного функціонування і розвитку економіки в цілому.

Отже, на сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні

розвитку економіки відіграє банківський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності та сфери господарювання .Незважаючи на кризові явища в економічній системі , що сильно підірвали фінансову стійкість більшості вітчизняних підприємств, кредитні операції залишаються головним видом активних операцій комерційних банків, в який вкладається переважна більшість залучених

банками ресурсів.

Банки в Україні за своєю суттю стали остаточно комерційними підприємствами, що надає відповідного характеру їх діяльності з кредитування клієнтів – платність кредиту набула більш першочергового значення, а намагання отримати дохід стало основним мотивом діяльності кредитних установ. За подібних обставин, окрім реалізації необхідних заходів макроекономічного характеру які б сприяли нормалізації фінансового стану позичальників, завданням банківських установ при організації кредитування є більш ретельний підхід як до оцінки

кредитоспроможності клієнтів, так і до конторлю за використанням наданих позичок.

 Доцільним є активізації участі комерційних банків у процесах структурної перебудови вітчизняної економіки запровадження механізму передачі в управління банкам на тривалий період контрольних пакетів акцій підприємств, яким вони надають довгострокові кредити.

 

 

6