Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 ВСТУП - Структура кредитного портфелю українських банків, недоліки та перспективи покращення - Studbook

Структура кредитного портфелю українських банків, недоліки та перспективи покращення

ВСТУП

Важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв’язки і відносини економічного життя суспільства є кредит, що завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва, за допомогою якого прискорюється процес обігу капіталу як на макро так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу.

В умовах стрімкого зростання обсягів банківських кредитів та зниження дохідності кредитних операцій банків особливого значення набуває розробка методичних підходів до підвищення ефективності банківського менеджменту в цілому та менеджменту кредитних операцій зокрема.

Актуальність теми обумовлена тим, що тенденції розвитку кредитних операцій українських комерційних банків в останні роки свідчать про підвищення ролі банківського кредиту в кредитному забезпеченні потреб фізичних осіб необхідними грошовими ресурсами. В умовах розвитку банківського кредитування фізичних осіб існує необхідність дослідження даного напрямку. Для того щоб дослідити та оцінити розвиток даної послуги, необхідно розібратись з структурою кредитного портфелю українських банків, а потім виявити недоліки та перспективи покращення. Розробці наукових засад банківської діяльності та структури кредитного портфелю присвячені роботі вчених-економістів У.В. Владичин, А.Н. Мороза, А.О. Єпіфанова, І. Авансової, С.В. Башлая, Хмеленко А.В., Вовк В Я. та ін.

Об`єкт  дослідження – кредитні портфелі в банках України, їх особливості та структура, а також їх недоліки та перспективи розвитку.

Мета роботи – є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення вмінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань і на цій основі формулювання висновків та окреслення напрямів удосконалення функціонального механізму фінансового ринку України.

 

2