Главная->Страхування->Содержание

Страхові послуги (частина 2)

Тема 5. Медичне страхування

1. Загальна характеристика медичного страхування

2. Форми медичного страхування

3. Програми добровільного медичного страхування

4. Добровільне колективне медичне страхування

5. Умови медичного страхування осіб, що від'їжджають за кордон

Контрольні питання

Тести

Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків

1. Суть страхування підприємницьких ризиків

2. Основні умови страхування ризику втрати майна суб'єктами підприємницької діяльності

3. Оцінування вартості майна підприємства та встановлення страхової суми

4. Фактори, що впливають на величину страхових тарифів та порядок сплати страхових премій

5. Порядок укладання підприємцем договору страхування ризику втрати майна та припинення його дії

Контрольні питання

Тести

Практичні завдання

Тема 7. Сільськогосподарське страхування

1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень

2. Обов’язкове страхування деяких видів тварин

3. Правила добровільного страхування майна сільськогосподарських підприємств, орендарів, селянських (фермерських) господарств

4. Добровільне страхування тварин, що належать сільгоспвиробникам та приватним особам

Контрольні питання

Тести

Практичні завдання

Тема 8. Страхування технічних ризиків

1. Суть, види та об’єкти страхування технічних ризиків

2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків

3. Страхування монтажних ризиків

4. Страхування машин від поломки

5. Страхування електронного устаткування

Контрольні питання

Тести

1. Сутність та види страхування кредитних ризиків

2. Асортимент послуг, що забезпечують страховий захист майнових інтересів кредиторів

3. Страховий захист фінансових ризиків

4. Страхування депозитів та формування системи депозитного страхування в Україні

Контрольні питання

Тести 1. Делькредере страхування здійснюється за участю:

Практичні завдання

 

1