Главная->Страхування->Содержание

Страхові послуги (частина 1)

Анотація

ВСТУП

Тема 1. Страхова послуга та особливості її реалізації

1. Сутність страхової послуги як товару страхового ринку

Довідково. Витяг із статті 6 Закону „Про страхування ” „ Видами добровільного страхування можуть бути:

2. Зарубіжні концепції страхового продукту

3. Значення маркетингу в основній діяльності страхових компаній

Під страховим полем у практичній роботі пропонується роз-глядати такі два головні поняття:

4. Посередницька діяльність у сфері страхових відноси

5. Особливості реалізації страхових послуг

Контрольні питання

Тести

Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди

1. Правові відносини між суб'єктами страхування

2. Порядок укладання договору страхування та набуття ним чинності

3. Права та обов'язки суб'єктів страхових відносин

4. Порядок і умови здійснення страхових виплат та страхових відшкодувань

Контрольні питання

Тести

Тема 3. Страхування життя

1. Суть страхування життя

2. Таблиці смертності та мета їх використання в страхуванні життя

3. Основні види та різновиди накопичувального страхування

4. Добровільне страхування додаткової пенсії

5. Місце і роль комерційних страхових компаній

Контрольні питання

Тести

Практичні завдання

Тема 4. Страхування від нещасних випадків

1. Загальні відомості про страховий захист життя, здоров'я та працездатності громадян від нещасних випадків

2. Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

Страховики виплачують страхові суми:

3. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків

Контрольні питання

Тести

 

1