Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Історія України основні теми - Невідомий - Studbook

Історія України основні теми

1.       Первіснообщинний лад на території України

2. Трипільська культура існувала в період енеоліту (IV-III тис. до н.е.)

Кіммерійці, скіфи, сармати та інші племена на території України Кіммерія (IX- VII ст. до н.е.)

4.Грецька колонізація Північного Причорномор'я

5.Східні слов'яни напередодні утворення держави, їх племінні об'єднання.

6.Праукраїнська держава „Руська земля" Кий, Аскольд і Дір VII - IX ст.

7. Роль князів Олега,, Ігоря, Ольги і Святослава у становленні Київської держави.

8.Завершения формування Київської держави. Володимир Великий і його реформи. Історичне значення хрещення Русі.

9, Київська Русь за часів Ярослава Мудрого. „Руська правда"

10.Відновлення могутності Київської держави за Володимира Мономаха(1113-1125).

11.Політична роздробленість

12.    Культура Київської Русі.

13. Галицьке та Волинське князівства, та їх об'єднання Романом Мстиславовичем

14. Галицько-волинське князівство за часів Данила Романовича. (1238-1264).

15.    Монгольська навала та її наслідки для українських земель

16.Галицько-волинське князівство за Наступників Данила Романовича.

17.3вільнення українських земель з-під влади Золотої орди та їх приєднання до Великого князівства.

18.    Спроби збереження української державності у складі Литви. Князь Свидригайло.

19.    Входження українських земель до складу Польщі. Люблінська унія

20.    Виникнення українського козацтва.Запоррозька Січ та її устрій „Уходництво"- промисел від якого з'явились козаки.

21.    Берестейська церковна унія та міжконфесійні відносини. Митрополит П.Могила.Гетьман П.Сагайдачний.

22.Козацько-селянські повстання кін 16 ст

23.Козацький рух в 20-30 х роках 17 ст.

24.Причини та початок Визвольної війни. 1648-1657ррБогдан(Зіновій) Михайлович Хмельницький.

25. Українсько-московський договір 1654 р та його суть .

26. Державне будівництво в ході Визвольної війни Б.Хмельнтицькицй – видатний діяч..

27.Гетьман Іван Виговський (1657-1659)

28. Боротьба гетьмана Петро Дорошенка за об’єднання українських земель .(1665-1676)

29.Гетьман Іван Мазепа (1687-1709)

30. Конституція П.Орлика1710 р

31. Ліквідація  російським самодержавством гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини .

32. Ліквідація Запорізької Січі. Приєднання Криму і Причорномор’я до Росії .

33. Поділи Речі Посполитої і входження укр.земель до…..

34. Гайдамацький та опришківський рух. Коліївщина.

35. Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні .

36.Діяльність масонських лож та декабристський рух в Україні .

 38. Початок національного відродження в Західній україні. „Руська трійця .”

39. Революція 1848 р в Австрійській імперії та національний рух в українських землях..

40. Російські реформи 60-70 рр ХІХ ст. та розвиток Наддніпрянщини .

41.Виникнення та діяльність громад в др.. пол ХІХ ст. В.Антонович .

42. Політика російського самодержавства щодо України в др. пол ХІХ ст..

43.Суспільно-політичне життя в західноукраїнських землях. Народовці, москвофіли,

44.    Полії танін національно-визвольного руху в західноукраїнських землнхдр. пол XIX сг

45.    Створення політичних партій в Наддніпрянській Україні в кін, пол XIX ст. - на поч. XX

46.    Культура другої половини XIX століття

47.    Україна в Ронки революції!905-1907 рр, посилення реакції після революції..

48. Україна в планах Антанти і Троїстого союзу.

49.Перша світова війна і політичні сили України.

50.Форму вання та бойовий шлях легіону Українських січових стрільців під час Першої світової війни.

51. Політика царизму на захоплених в ході Першої світової війни західноукраїнських землях

52. Початок української революції. Утворення Української Центральної Ради. М.Гру шевський.

53 Питання автономії України в діяльності Центральної Ради І та II універсали.

54. Історичне значення НІ Універсалу Центральної Ради та проголошення УНР.

55. Харківський з'їзд рад та більшовицько-українська війна.

56. IV універсал Центральної Ради та його історичне значення

57. Мирний договір УНР з державами Німсцько-Австрійського блоку у Брест-Литовеьку та його умови.

58.    Гетьманський переворот.. Внутрішня і зовнішня політика Української держави за П.Скоропадського. (29 квітня-14 грудня 1918 р)

59.    Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня і зовнішн політика.

60. Українсько-польська війна 1918-1919 рр таїї наслідки.

61. Обставини та історичне значення проголошення злуки УНР і ЗУНР

62. Директорія, її внутрішня політика і зовнішньополітичні орієнтири та причини поразки.

63. Політичний курс більшовиків в Україні у 1919-1920рр. „Воєнний комунізм"

64. Варшавська угода УНР та Польщі, зміст та наслідки.

65.    Радянсько-польська війна. Ризький мирний договір та його умови.

66.    Впровадження більшовиками нової економічної політики в Україні, його значення і наслідки. 1921-ї 928 рр

68. Голод в Україні 1921-1923 рр

69. Процес входження України до СРСР та її статус в союзній державі.

67. „Українізація": причини, суть, наслідки.

70. Культура і духовне життя в Україні в 1917-20 -их роках

71. Здійснення індустріалізації в Україні. Будови перших п'ятирічок.

72. Колективізація сільського господарства України та її наслідки. Голодомор 1932-1933 рр 1927-1928 рр  іаготівельна крі     . Січень 1928 р поїздка Сталіна по Сибіру - початком

73.    Суспільно-політичне життя в Україні в ЗО -ті роки Сталінські репресії.

74.    Культурне життя в Україні в ЗО -ті роки. „Розстріляне відродження"

75.    Соціально-економічне становище Східної Галичини, українських земель у складі Румунії та Закарпаття у 20-30 роках XX ст..

76. Суспільно-політичне життя в західноукраїнських землях. Північній Буковині і Закарпатті у 20-30 роках XX ст..(КПЗУ, УНДО, Сель роб, РУН та ін.)

77. Проголошення Карпатської України та її падіння.

78.    Радянсько-німецький договір про ненапад і процес включення західноукраїнських земель до УРСР та їх радянізація.

79.    Оборонні бої на території України у 1941-1942 рр

80.    Окупаційний режим в Україні у 1941-1944 рр

81.    Течії антифашистського руху опору в Україні в роки Великої вітчизняної війни та його внесок в перемогу над ворогом.

82.    Звільнення України від нацистської окупації в 1943-1944 рр

83. Відбудова народного господарстваУкраїни у 1945 на початку 50-х років.

84. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на поатку 50-х років.

85. Процес десталінізації в Україні, його позитивні сторони, непослідовність та обмеженість.

86.    Культура і духовне життя України в часи хрущовської „Відлиги."

87.    Економічні реформи середини 60-х років та наростання кризових явищ в економіці України.

88 Опозиційний рух в Україні у другій половині 60-х першій половині 80-х років.

89. Україна в період „Перебудови"

90. „Гласність" і початок національного відродження.

91 Декларація про державний суверенітет України та закон про економічну самостійність та їх історичне значення.

92. Спроба державного перевороту в СРСР у 1991р та події в Україні. Акт проголошення незалежності України.

93.    РозпадСРСР та та роль України в утворенні Співдружності незалежних держав.

94.    Становлення багатопартійної системи в Україні в кінці 80-х на початку 90-х років.

95.    Конституція незалежної України.

96.    Зовнішня політика незалежної України.

97. Проблеми переходу до ринкових відносин в Україні та шляхи їх вирішення.

98. Сучасна релігійна та міжконфесійна ситуація в Україні  .

99 Проблеми національно-культурного відродження України на сучасному етапі.

 

1