Історія педагогіки (частина 3)

TEMA XIII OCBITA TA ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА B УКРАЇНІДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ

1. СТАН ОСВІТИ В УКРАЇНІУ 60-ТІ РОКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ РУХІВ

2. ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М. ПИРОГОВА

3. ОРГАНІЗАЦІЙНА Й ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М. КОРФА

4. ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ X. АЛЧЕВСЬКОЇ

5. ТЕОРІЯ Й ПРАКТИКА ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Л.ТОЛСТОГО

6. ТЕОРІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ П.ЛЕСГАФТА

ТЕМА XIV ІДЕЇ НАЦЮНАЛЬНОЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ).

1. ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ М. ДРАГОМАНОВА

2. НАУКОВА Й ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

3. ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ШКІЛЬНИЦТВА М.ГРУШЕВСЬКОГО

4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ

5. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ Ю.ФЕДЬКОВИЧА

TEMA XV УКРАЇНСЬКА ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ

2. ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНІІДЕЇ I. ФРАНКА

3. ПЕДАГОГІЧНІІДЕЇ ЛЕСІУКРАЇНКИ

4. ОСВІТНЯ Й ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Т. ЛУБЕНЦЯ

ТЕМА XVI ШКОЛА I ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ (ЕТАПИ УНР ТА НАЦІОНАЛЬНОГО КОМУНІСТИЧНОГО ВІДРОДЖЕННЯ: 20-ТІ РОКИ).

1. РОЗРОБКА ЗАВДАНЬ ТА ЗМІСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УНР

2. ІДЕЯ НАЦЮНАЛЬНОЇ ШКОЛИ С. РУСОВОЇ

3. ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РІДНОМОВНОГО ВИХОВАННЯ І.ОГІЄНКА

4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗБУДОВИ ЗАГАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ Й ВИЩОЇ ШКОЛИ У 20-ті РОКИ

5. НАЦЮНАЛЬНИЙ ВИХОВНИЙ ЩЕАЛ Г. ВАЩЕНКА

TEMA XVII ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА A. МАКАРЕНКА

1. ЖИТТЯ Й ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ А.МАКАРЕНКА

2. ТЕОРІЯ I ПРАКТИКА КОЛЕКТИВУ A. МАКАРЕНКА

3. ІДЕЯ ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ 3 ПРОДУКТИВНОЮ ПРАЦЕЮ А.МАКАРЕНКА (“ПЕДАГОГІЧНА ПОЕМА", "ПРАПОРИ НА БАШТАХ")

4. ПРОБЛЕМА СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ (“КНИГА ДЛЯ БАТЬКІВ", "ЛЕКЦІЇ ПРО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ”)

5. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ ТА ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

6. РОЛЬОВИЙ ПРИНЦИП ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ A. МАІСАРЕНІСА

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА А.МАКАРЕНКА

ТЕМА XVIII ШКОЛА I ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ У РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (20-80 РОКИ)

1. НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В 20-ті РОКИ XX СТОЛІТТЯ

2. УНІФІКАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ В 30-ті РОКИ

3. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТИ У ШСЛЯВОЄННИЙ ЧАС (КІНЕЦЬ 40-50-ті РОКИ)

4. РОЗВИТОК ОСВІТИ Й ПЕДАГОГІКИ У 60-ті РОКИ

5. ШКОЛА I ПЕДАГОГІКА УКРАЇНИ У ПЕРІОД ЗАСТОЮ (70-80 РОКИ)

TEMA XIX ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА В. СУХОМЛИНСЬКОГО

1. ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

2. НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 6-РІЧНОГО ВІКУ

3. В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ГУМАННОЇ ОСОБИСТОСТІ ("ПАВЛИСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА").

ГРОМАДЯНИНА").

5. ЕТНІЧНІ ЗАСАДИ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ (“БАТЬКІВСЬКА

6. ІДЕЇ СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ (“СТО ПОРАД ВЧИТЕЛЮ”, “РОЗМОВА 3 МОЛОДИМ ДИРЕКТОРОМ ШКОЛИ”).

ТЕМА ХХ УТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

1. УТВЕРДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАД ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

2. РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСШЛЬСТВА

3. УТВЕРДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ НАЦЮНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

4. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЙ, ВИЩОЇ Й ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

СИСТЕМА ОСВІТИВ УКРАЇНІ

ДОДАТОК A

ДОДАТОК Б

ДОДАТОК В

ДОДАТОК Г

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

1