Історія педагогіки (частина 2)

НІМЕЧЧИНА

Старша середня школа з академічними і практичними профілями навчання

Теорчі заедання іреферати

ТЕМА VII ШКОЛА Й ПЕДАГІКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (IX-XIV століття)

1. ТРАДИЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ

2. СОЦІАЛЬНІУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПИСЕМНОСТІ ТА ВИНИКНЕННЯ ПЕРШИХ ШКІЛ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

3. ЗМІСТ ТА ОРГАНВАЦІЯ НАВЧАННЯ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

4. ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА ТА ПЕРШІ ПЕДАГОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ

ТЕМА VIII ШКОЛА В УКРАЇНІ ПЕРІОДУ ВІДРОДЖЕННЯ (XVI–XVII СТОЛІТТЯ)

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ Й ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

2. ВИНИКНЕННЯ БРАТСЬКИХ ШКІЛ

3. ДІЯЛЬНІСТЬ КОЗАЦЬКИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (СІЧОВІ, ПОЛКОВІ,

4. СИСТЕМА ВИХОВАННЯ ЛИЦАРЯ-КОЗАКА

5. НАВЧАЛЬНІ СТУДІЇ Й ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ СТУДЕНТІВ У КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІИ АКАДЕМІЇ

СТРУКТУРА ОСВІТИНА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (XVI- ПЕРШОЇПОЛ. XVIIСТОЛІТТЯ)

TEMA XIX УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІКА ЕТАПУ ВІДРОДЖЕННЯ (XVII - ПОЧАТОК XVIII СТОЛІТТЯ)

1. ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСВІТНЬОКУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ПЕРШІУКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ: П. РУСИН I Ю. ДРОГОБИЧ

2. УКРАЇНСЬКА ГРАМАТИКА М. СМОТРИЦЬКОГО

3. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ П. БЕРИНДИ ТА РИТОРИКА І.ГАЛЯТОВСЬКОГО

4. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ Е. СЛАВИНЕЦЬКОГО ТА С.ПОЛОЦЬКОГО

5. ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Ф. ПРОКОПОВИЧА

ТЕМА Х УКРАЇНСЬКА ШКОЛА I ПЕДАГОГІКА ПЕРІОДУ РУЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ)

1. ЩЕЯ НАРОДНОСТІ ТА ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ ВИХОВАННЯ

2. Г. СКОВОРОДА ПРО РОЗУМОВЕ, МОРАЛЬНЕ ТА ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

3. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М.В.ЛОМОНОСОВА

4. СТАТУТ 1786 РОКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПРО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ШКІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

5. СИСТЕМА ОСВІТИ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ ТА ЗАКАРПАТТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ)

Зміст навчання:

TEMA XI ШКОЛА I ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ (ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ).

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТИ В УКРАЇНІУ ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІXIX СТОЛІТТЯ

2. КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ (М.ШАШКЕВИЧ, I. ВАГІЛЕВИЧ, Я. ГЛОВАЦЬКИЙ, Й. ЛЕВИЦЬКИЙ)

3. ПЕДАГОГІКА О. ДУХНОВИЧА

4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА (Т. ШЕВЧЕНКО, П.КУЛІШ,

Т.Г.Шевченко в своїх віршах, повістях, драмах, епістолярній спадщині висловив багато цікавих думок про освіту виховання, про роль сім'ї в становленні молодої людини.

ТЕМА XII ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА К. УШИНСЬКОГО

1. ЖИТТЯ I ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.Д.УШИНСЬКОГО. СВІТОГЛЯД ВЧЕНОГО

2. ІДЕЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

3. УШИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ ПРАЦІУ ВИХОВАННІ людини

4. ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ К.УШИНСЬКОГО

5. ДИДАКТИКА Й МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ К.УШИНСЬКОГО

6. УШИНСЬКИЙ ПРО ШДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ

 

1