Історія педагогіки (частина 1)

Анотація

ЗМІСТ

ВСТУП

МЕТОДИЧШ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ I ВИКЛАДАЧАМ ЩОДО РЕИТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЗНАНЬ I САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТШХ ВЧИТЕЛІВ

ВИДИ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЮВАННЮ

ТЕМАІ ВИНИКНЕННЯ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ В СВІТОВІЙ СУСШЛЬНІЙ ЦИВІЛВАЦІЇ

1. ПРЕДМЕТ I ЗАВДАННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ

2. ПІДХОДИ СВІТОВОЇ НАУКИ ДО ВИНИКНЕННЯ ВИХОВАННЯ ЯК СУСШЛЬНОГО ЯВИЩА. ВИХОВАННЯ У ПЕРВІСНОМУ СУСШЛЬСТВІ

3. ВИНИКНЕННЯ ПЕРШИХ ШКІЛ У СВІТОВІЙ ЦИВІЛВАЦІЇ

4. ВИХОВАННЯ У ДРЕВНІЙ ГРЕЦІЇ

5. ДРЕВНЬОГРЕЦЬКІ ФІЛОСОФИ ПРО ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ (СОКРАТ, ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛЬ, ДЕМОКРИТ)

6. ШКОЛА ТА ПЕДАГОГІКА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

ЕТАПИ НАВЧАННЯ УДАВНЬОМУ РИМІ

TEMA II ШКОЛА Й ПЕДАГОГІКА ЕПОХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ

СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ШКІЛ

2. СИСТЕМА ЛИЦАРСЬКОГО ВИХОВАННЯ

3. ВИНИКНЕННЯ ОСВІТИ ДЛЯ ДІВЧАТ

4. ВИНИКНЕННЯ ПЕРШИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ЗАХЩНІЙ ЄВРОПІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

5. КУЛЬТУРА ЕПОХИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ. "БУДИНОК РАДОСТІ" ВІТТОРИНО ДА ФЕЛЬТРЕ

6. ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ 3 ПРОДУКТИВНОЮ ПРАЦЕЮ ТОМАСА МОРА Й ТОМАЗО КАМПАНЕЛЛИ

7. ГУМАНІСТИЧНІІДЕЇ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ (Ф. РАБЛЕ, Е.РОТТЕРДАМСЬКИЙ, М. МОНТЕНЬ).

ТЕМА III ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЕДАГОГІКА ЕПОХИ НОВОГО ЧАСУ ТА ПРОСВІТНИЦТВА

1. ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ Я.А.КОМЕНСЬКОГО

2. СВІТОГЛЯД Я.А. КОМЕНСЬКОГО ТА ЙОГО ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

3. ПРИНЦИП ПРИРОДОВІДПОВІДНОСТІ, ВІКОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА СИСТЕМА ШКІЛ (ЗА КОМЕНСЬКИМ)

4. КЛАСНО-УРОЧНА СИСТЕМА КОМЕНСЬКОГО. ПРИНЦИПИ

5. ПІДРУЧНИКИ Я.А.КОМЕНСЬКОГО

6. Я.А.КОМЕНСЬКИЙ ПРО ШКОЛУ, ВЧИТЕЛЯ ТА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

7. ПЕДАГОГІЧНІІДЕЇ Д. ЛОККА

8. ЩЕЯ ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ Ж.-Ж. РУССО. ВІКОВА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА СИСТЕМА ВИХОВАННЯ Ж.-Ж. РУССО

9. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІЛОСОФІВ К.ГЕЛЬВЕЦІЯ ТА Д.ДІДРО

TEMA IV ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПЕДАГОГІКА КІНЦЯ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ

1. ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Й.Г.ПЕСТАЛОЦЦІ

2. ІДЕЯ ГАРМОНІЙНОГО ВИХОВАННЯ ПЕСТАЛОЦЦІ. ЙОГО ТЕОРІЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

3. ІДЕЇ НІМЕЦЬКИХ ПЕДАГОГІВ-ФІЛАНТРОШСТІВ І.БАЗЕДОВА ТА

4. НЕОГУМАНІЗМ. В. ГУМБОЛЬДТ ТА ЙОГО ОСВІТНІ ПРОЕКТИ

5. ДИДАКТИКА Ф. ДІСТЕРВЕГА

6. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ Й. ГЕРБАРТА

7. Р.ОУЕН ПРО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

TEMA V ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ПЕДАГОГІКИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

1. РЕФОРМАТОРСЬКА ПЕДАГОГІКА (ПЕДАГОГІКА ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ, ПЕДАГОГІКА ОСОБИСТОСТІ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕДАГОГІКА)

Соціальний же фактор розглядався спрощено, йому не приділялось достатньо уваги.

2. ПРАГМАТИЧНА ПЕДАГОГІКА ДЖ.ДЬЮЇ

3. ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ОСВІТИ Й ВИХОВАННЯ. ІДЕЯ НОВОГО ВИХОВАННЯ (М. МОНТЕССОРІ, С. ФРЕНЕ)

4. ІДЕЯ ЦІЛІСНОГО ВИХОВАННЯ Р. ШТЕЙНЕРА

Навчання як набутгя

ТЕМА VI СУЧАСНІ ОСВІТА У НАЙРОЗВИНЕНІШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

1. СИСТЕМА ОСВІТИ В США

2. ОСВІТНЯ СИСТЕМА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ У НІМЕЧЧИНІ

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ У ФРАНЦІЇ

5. СИСТЕМА ОСВІТИ В ЯПОНІЇ

 

1