Історія економіки та економічної думки

Критерії та методи оцінювання результатів поточного і підсумкового контролю та розподіл балів за рейтинговою системою.

Структура навчальної дисципліни “Історія економіки та економічної думки ”

 Оцінювання знань студентів здійснюється за наступною шкалою:

Індивідуальні завдання

Тематика науково - дослідних робіт.

Завдання до виконання реферативних робіт

Розділ І (ЗМ 1) Господарські форми економіки та особливості економічної думки стародавнього світу. Тема 1. Вступ до “Історії економіки та економічної думки”.

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА  НАУКА

Наукова періодизація історії економіки

Історико-хронологічна періодизація історії економіки та економічної думки (Теліщук М. М.)

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція  в осьовий час.

Неолітична революція

Характерні риси господарства країн Стародавнього Сходу

Особливості Східного рабства

Соціально-економічна структура країн Стародавнього Сходу.Економічна думка країн Стародавнього Сходу

 

Економічна думка античної Греції

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Римська класична рабовласницька система

Економічні фактори піднесення та занепаду Риму

Економічна думка стародавнього Риму

Періодизація трипільської культури за Вадимом Мициком

 

1