Главная->Соціологія->Содержание

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків (частина 2)

Розділ 6. Соціальні організації та проблема управління ними

6.1 Соціальна група як основа соціальної організації

6.2 Соціальні організації та їх роль у життєдіяльності суспільства

6.3 Управління організаціями.

Висновки

Питання для самоконтролю:

Література:

РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

7.1 Соціальні інституції: поняття, види та функції

7.2 Власність як соціальна інституція.

Висновки

Питання для самоконтролю:

Література:

РОЗДІЛ 8. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА

8.1. Система соціального контролю

!-! Ф +

!-! Ф -

!-! Н +

!-! Н -

8.2. Сутність та форми девіантної поведінки

!-! Ч.Ломброзо

!-! Конформізм

!-! Новація

!-! Ритуалізм

!-! Ізоляція

!-! Бунт

Висновки

Питання для самоконтролю:

Література:

РОЗДІЛ 9. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ

9.1 Поняття культури та її основні елементи

9.2 Форми культури та зв'язок між ними

9.3 Соціальні функції культури

Висновки

Питання для самоконтролю:

Література:

РОЗДІЛ 10. СУСПІЛЬСТВО ЯК ДИНАМІЧНА СИСТЕМА

10.1. Типологія суспільств

10.2. Розвиток суспільств. Процес модернізації

Висновки

Питання для самоконтролю:

Література:

 

1