Главная->Соціологія->Содержание

Соціологія Навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків (частина 1)

Л.Д. Климанська ,  В.Є. Савка Соціологія

 

Анотація

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 . СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

1.1 Предмет та методи соціології

--- Метод

!-! Експеримент

--- Аналіз документів

1.2 Структура системи соціологічних знань. Функції соціології.

Висновки

\Завдання та питання для самоконтролю:

Література:

РОЗДІЛ 2. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

2.1 Соціологічна структура особистості

2.2 Процес соціалізації

Висновки

Питання для самоконтролю:

Література:

РОЗДІЛ 3.  СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА СОЦІАЛЬНА  СТРАТИФІКАЦІЯ

3.1 Сутність та параметри соціальної структури

3.2 Соціальна стратифікація: поняття та види

Висновки

Питання для самоконтролю:

Література:

РОЗДІЛ 4. ПРОЦЕС ТА ТИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

4.1 Анатомія соціальної взаємодії

4.2 Зміст соціальної взаємодії

4.3 Полюси соціальної взаємодії

Питання для самоконтролю:

Література:

РОЗДІЛ 5. СУСПІЛЬСТВО В ЕТНІЧНОМУ ВИМІРІ

5.1 Сутність та форми етнічних спільностей

5.2. Етносоціальна структура сучасних суспільств і типи міжетнічних взаємин.

Висновки

 Питання для самоконтролю:

Література:

 

1