Главная->Інші підручники->Содержание->• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         Об’єктом соціального          страхування від нещасних випадків на

виробництві є:

а) втрата доходу;       в) втрата здоров’я;

б втрата роботи        г втрата майна.

2.         Страхові експерти з охорони праці повинні мати стаж практичної

роботи на підприємстві не менше:

а)         2 років;           в) 7 років;

б)         5 років            г) 3 років.

3.         Протягом якого терміну комісія з розслідування нещасного випадку

на виробництві повинна надати висновки керівнику:

а)         місяця;            в) тижня;

б)         3 тижнів;        г) 3 днів.

4.         Комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві повинна

скласти акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за

формою:

a) А-1; в) Н-5;

б)Н-1; г)А-5.

5.         Комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві

зобов’язана:

а)         безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки

стану умов і безпеки праці;

б)         одержувати від роботодавців пояснення та інформацію;

в)         брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та

приймання в експлуатацію виробничих об'єктів;

г)         визначати, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом.

6.         Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по

закінченні трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок

нещасного випадку, страхові виплати провадяться з дня:

а)         втрати працездатності;

б)         закінчення розслідування страхового випадку;

в)         встановлення інвалідності;

г)         звернення.

7.         Фонд соціального страхування від нещасних випадків може

відмовити у виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому, якщо:

а)         нещасний випадок не пов'язаний з виробництвом;

б)         постраждалий не дотримувався актів про охорону праці;

в)         постраждалий не мав на утриманні інших осіб;

г)         тривалість непрацездатності склала лише 5 днів.

8.         Розміри внесків для добровільно застрахованих осіб обчислюються:

а)         у відсотках до мінімальної заробітної плати;

б)         у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих

працівників;

в)         у відсотках до прибутку підприємства;

г)         у відсотках до собівартості продукції.

9.         Платниками страхових внесків СНВ є:

а)         робітники;      в) держава;

б)         фонд;  г) роботодавці.

10.       Ступінь втрати працездатності потерпілим визначається в:

а)         днях;   в) відсотках;

б)         годинах;         г) фізичних можливостях.

11.       Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з

вищою:

а) технічною освітою;          б) економічною освітою;

в) педагогічною освітою; г) юридичною освітою.

12.       Комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві повинна

складатися:

а) не менше ніж з п'яти осіб; б) не менше ніж з трьох осіб; в) не менше ніж з шести осіб; г) не менше ніж з семи осіб.

13.       Комісія з розслідування нещасного випадку на виробництві повинна

скласти акт розслідування нещасного випадку за формою:

a) А-1; в) Н-5;

б)Н-1; г)А-5.

14.       Страхові експерти з охорони праці мають право:

а)         складати акт розслідування нещасного випадку;

б)         обстежувати місце нещасного випадку, одержувати пояснення

потерпілого;

в)         складати протоколи про адміністративні правопорушення;

г)         визначати, чи пов'язаний нещасний випадок з виробництвом.

15.       Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося

внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці

застрахованим:

а)         не є страховим випадком;

б)         є страховим випадком;

в)         є страховим випадком але без відшкодування шкоди;

г)         є страховим випадком лише в разі встановлення 100 % інвалідності.

16.       Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна

плата (дохід) для оплати днів тимчасової непрацездатності за рахунок

коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань, є:

а)         період роботи за останнім основним місцем роботи;

б)         період роботи перед настанням страхового випадку;

в)         період роботи після настанням страхового випадку;

г)         період роботи на першому робочому місті.

17.       Розмір страхового внеску залежить від:

а)         розміру доходу;         в) віку застрахованого;

б)         класу професійного ризику; г) статі застрахованого.

18.       Розміри внесків для роботодавців обчислюються:

a) у відсотках до мінімальної заробітної плати;

б)         у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих

працівників;

в)         у відсотках до прибутку підприємства;

г)         у відсотках до собівартості продукції.

19.       Страхові виплаті при СНВ складаються з:

а)         одноразової допомоги;        в) ренти;

б)         премії; г) відсотків.

20.       Страхові виплати може бути припинено:

а)         при встановленні інвалідності; в) при переїзді в іншу область;

б)         при ухиленні від реабілітації;           г) при виході потерпілого на роботу.

 

 

8