Главная->Інші підручники->Содержание->ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         Перелічить основні завдання страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійних захворювань.

2.         Охарактеризуйте суб’єкти та об’єкти страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань.

3.         У чому полягають обов’язки Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у разі настання

страхового випадку?

4.         Які права мають страхові експерти з охорони праці?

5.         Що зобов’язана зробити протягом трьох діб комісія з розслідування нещасного випадку?

6.         Які страхові виплати здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?

7.         Охарактеризуйте випадки в яких Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань може відмовити у виплаті.

8.         Внаслідок яких подій страхові виплати і надання соціальних послуг може бути припинено?

9.         Які особи мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого?

10.       За рахунок яких коштів здійснюється фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків?

11.       Від чого залежать розміри страхових внесків?

 

 

7