Главная->Інші підручники->Содержание->7.5. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

7.5. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

 

оооо

Видатки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на

виробництві та професійнихзахворюваньУкраїни у 2008 році

(одиницявимірутис.грн.)

384 202,8;

207 734,5;

5,2%

■          Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

■          Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

П Відшкодування шкоди, заподіяноїпрацівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі

йогосмерті

■          Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта")

■          Інші видатки на виконання статутних напрямів роботи Фонду

П Видатки на організацію роботи Фонду

50 483,8; 1,3%

28 951,3;

0,7%

9,6%

132 000,0;

3,3%

3 053 211,2;

76,2%

Профілактика нещасних випадків

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України здійснює реалізацію одного з основних своїх завдань - проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням, викликаних умовами праці.

Проведений аналіз стану виробничого травматизму та профзахворювання в Україні за 9 місяців 2008 року показав, що незважаючи на заходи, що вживаються роботодавцями щодо створення безпечних та нешкідливих умов

праці на кожному робочому місці, робочими органами виконавчої дирекції Фонду, центральними та місцевими органами виконавчої влади, які здійснюють контроль та нагляд за станом охорони праці в різних галузях економіки, рівень виробничого травматизму та профзахворюваності залишається ще досить високим.

За 9 місяців 2008 року, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, кількість випадків травматизму на виробництві зменшилась на 8,8 % (або на 1 105 травмованих осіб, з 13 631 до 12 526), в т.ч. зменшилось на 2,5 % кількість випадків із смертельним наслідком (або на 15 травмованих осіб, з 614 до 599). Кількість випадків профзахворювання на виробництві збільшилась на 12,6 % (або на 560 осіб, з 4 453 до 5 013), проте зменшилась кількість випадків смерті від профзахворювання на 7,5 % (або на 24 особи, з 345 до 321).

Зниження виробничого травматизму зареєстровано в 21 області та в м. Києві і м.Севастополі. Це: Чернігівська область - на 49,7 % (або на 72 особи, з 217 до 145), смертельний травматизм збільшився на 37,5 % (або на 3 особи, з 8 до 11); Рівненська область - на 29,8 % (або на 39 осіб, з 170 до 131), смертельний зменшився на 128,6 % (або на 9 осіб, з 16 до 7); Черкаська область - на 24,6 % (або на 42 особи, з 213 до 171), смертельний збільшився на 90 % (або на 9 осіб, з 10 до 19); Київська область - на 23,8 % (або на 57 осіб, з 297 до 240), смертельний зменшився на 27,8 % (або на 5 осіб, з 23 до 18); Дніпропетровська область - на 17,3 % (або на 173 особи, з 1 171 до 998), смертельний збільшився на 1,7 % (або на 1 особу, з 58 до 59); Донецька область - на 8,2 % (або на 333 особи, з 4 376 до 4 043), смертельний зменшився на 29,1 % (або на 32 особи, з 142 до 110).

Найнижчий рівень травматизму 0,5 % (або 63 особи) зареєстровано у Закарпатській, Чернівецькій - 0,6 % (або 74 особи), Тернопільській - 0,8 % (або 96 осіб) областях та м.Севастополі - 0,6 % (або 70 осіб) від загальної кількості по Україні.

Найбільша кількість нещасних випадків сталася у Донецькій (32,3 %), Луганській (13,4 %) і Дніпропетровській (8 %) областях. Кількість травмованих осіб у цих областях складає близько 53,7 % від загальної кількості по Україні.

Незначний ріст виробничого травматизму спостерігається у Вінницькій області - на 1,4 % (або на 4 особи, з 292 до 296), смертельний зменшився на 75 % (або на 6 осіб, з 14 до 8); Чернівецькій області - на 2,8 % ( або на 2 особи, з 72 до 74), смертельний зменшився на 100 % (або на 4 особи, з 8 до 4); Запорізькій області - на 4,3 % (або на 21 особу, з 494 до 515), смертельний зменшився на 12,5 % (або на 2 особи, з 18 до 16); Івано-Франківській області -на 7,3% (або на 11 осіб, з 151 до 162), але смертельний зменшився на 28,6 % (або на 4 особи, з 18 до 14).

На 7,9 % збільшилась кількість складених актів Н-1 на нещасні випадки, що сталися у попередніх роках, а акти надійшли у звітному році (з 1 082 до 1 167), на 49,7 % збільшилась кількість осіб із смертельним наслідком (з 161 до 241). Так, у Донецькій області актів Н-1 на нещасні випадки, що сталися у минулих роках, складено у кількості 454 (в т.ч. 124 випадки із смертельним

наслідком), м. Києві - 106 (23 смертельних), Луганській області - 80 (12 смертельних), Дніпропетровській області - 80 (7 смертельних).

Ріст зареєстрованих професійних захворювань спостерігається у Черкаській області - на 100 % (11 випадків, з 11 до 22); Волинській області - на 65,6 % (59 випадків, з 90 до 149); Запорізькій області - на 50 % (14 випадків, з 28 до 42); Івано-Франківській області - на 50 % (1 випадок, з 2 до 3); Луганській області - на 27,4 % (221 випадок, з 808 до 1 029); Дніпропетровській області - на 15,6 % (127 випадків, з 814 до 941); Донецькій області - на 5,2 % (94 випадки, з 1 793 до 1 887).

Зниження професійних захворювань відзначається у Чернігівській області

-          на 250 % (5 випадків, з 7 до 2); Київській області - на 200 % (2 випадки, з 3 до

1); м. Севастополі - на 100 % (1 випадок, з 2 до 1); Вінницькій області - на 62,5

% (5 випадків, з 13 до 8); АР Крим - на 24,2 % (8 випадків, з 41 до 33);

Житомирській області - на 18,8 % (3 випадки, з 19 до 16).

Зменшились випадки смерті від професійного захворювання, що спостерігається у Волинській області - на 55,6 % (5 випадків, з 14 до 9); Львівській області - на 36,4 % (8 випадків, з 30 до 22); Донецькій області - на 27,4 % (32 випадки, з 149 до 117).

Випадки смерті від профзахворювання зросли у Івано-Франківській області

-          на 100 % (2 випадки, з 0 до 2); Кіровоградській області - на 100 % (2 випадки,

з 0 до 2); Луганській області - на 12 % (15 випадків, з 125 до 140).

Станом на 01.10.2008 p. у виконавчій дирекції Фонду працюють 522 страхових експерта з охорони праці, які проводять свою роботу на 1212 547 зареєстрованих у Фонді підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та виду економічної діяльності. Отже, в середньому по Україні на одного страхового експерта припадає 2 323 зареєстрованих підприємств.

Робочими органами Фонду за 9 місяців 2008 року одержано та подано 2 192 документи для розгляду справ про страхові виплати застрахованому або членам його сім'ї. Проведено 26 987 перевірок стану профілактичної роботи на підприємствах щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці

Робочі органи Фонду постійно беруть участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на підприємствах, у т. ч. із спеціального розслідування групових нещасних випадків - 303; нещасних випадків із смертельним наслідком - 731; випадках смерті на підприємстві - 790; нещасних випадків з можливою інвалідністю - 2 886.

Також взяли участь у роботі 4 867 комісіях з перевірки знань з охорони праці працівників, у 7 комісіях з приймання закінчених робіт з охорони праці та у 182 комісіях з випробування та приймання в експлуатацію засобів виробництва, апаратури та приладів контролю, засобів колективного та індивідуального захисту.

Виявлено 266 632 порушення законодавства про охорону праці, складено 835 протоколів про адміністративні правопорушення, розглянуто 244 скарги та заяви застрахованих, внесено 26 578 подань роботодавцю, 657 -Держгірпромнагляду. Отримано 21 411 відповідей на подання від роботодавця,

440 - від Держгірпромнагляду. Внесено 1359 пропозицій Держгірпромнагляду щодо заборони подальшої експлуатації 1 097 робочих місць, 207 дільниць та 55 цехів.

За 9 місяців 2008 року робочими органами виконавчої дирекції Фонду надано страхувальникам 47 481 консультацію з питань охорони праці та страхування від нещасних випадків, проведено 1 226 семінарів, 3 224 наради, 945 засідань «круглих столів», 244 конкурси, здійснено 2 224 публікації, 1 319 виступів по радіо та телебаченню.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду взяли участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 2 878 підприємствах, у роботі комісій з питань охорони праці на 3310 підприємствах, у розробленні 6 776 нормативних актів з охорони праці, у 2 882 комплексних заходах з охорони праці підприємств.

Графік кількості нещасних випадків по регіонам України за 9 місяців 2008 року у процєнтному співвідношєні

0,35

132,3%

0,3

0,25

0,0,6%

0,15

0,1

0,05

13,4%

 

oooo

Загальна кількість потерпілих, що були забезпечені медико-соціальними послугами за 9 місяців 2008 року у порівнянні з аналогічним періодом у 2007 році

 

25000

20000

5000

10000

5000

Лікування в Сан-кур.           Лікарські Автомобілі Протези-        Коляски

ЛПЗ    лікування засобита   отопедичні

ВМП   вироби

 

■          Кількість потерпілих, які отримали послугу за 9 місяців 2007 рокуз урахуванням тенденції звернення

■          Кількість потерпілих, які отримали послугу за 9 місяців 2008 року з урахуванням тенденції звернення

оооо

Динаміка кількості страхувальників Фовду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

 

                                                                                  1 212 549

                                                           1 038 470        1 143 794

І          

                                   821 028           924 007           I           В 786 509       82        5 617

            625 026           726 444

559 839           601 907           653 727           ■721 297                                                                                          

5          25 863 І46      5 134   51        7 931                                                                                                                                                            Ї57П74                                               386 716

                                                                       1£4 472           21        8 118                          269      935                                          31        6 936                                                                                                            

                        58 036 —2 693                      103 782

3 313                          2 133               1 003                                      345                                                     237                                                     211                                                     216

станом на       станом на       станом на       станом на       станом на       станом на       станом на       станом на

01.01.2002р. 01.01.2003р. 01.01.2004р. 01.01.2005р. 01.01.2006р. 01.01.2007р. 01.01.2008р. 01.10.2008р.

■ Всього, в т.ч.:         D Юридичні особи   ПФізичні особи, які використовують найману працю            ПДобровільно застраховані особи

Хто, протягом якого строку і що має зробити, якщо стався нещасний

            випадок на виробництві     

Крок Дійова особа    Строк Дії        Примітка

1          Потерпілий або свідок         Негайно         Повідомляє про нещасний випадок, що стався, безпосереднього керівника робіт або іншу уповноважену особу підприємства           Якщо потерпілий вчасно не повідомив свого безпосереднього керівника про нещасний випадок, що стався, або внаслідок такого випадку непрацездатність настала не одразу, розслідування проводитиметься протягом місяця після надходження заяви від потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, незалежно від строку, коли стався такий нещасний випадок

2          Керівник робіт

або інша уповноважена

особа підприємства  Негайно

після

отримання

повідомлення про

нещасний

випадок,

що стався       1.         Організовує надання першої

медичної допомоги потерпілому

або, якщо необхідно, доставку

потерпілого до лікувальнопрофілактичного заісладу.

2.         Повідомляє про те, що

сталося, роботодавця, керівника

первинної профспілкової

організації та спеціаліста з питань

охорони праці.

3.         Повинен, за можливості,

зберепи до прибуття КОМІСІЇ 3

розслідування нещасного випадку

обстановку на робочому місці та

обладнання в тому стані, в якому

вони були на момент нещасного

випадку.

4.         Має вжити заходів до

недопущення подібних випадків   

 

3          Медустанова,

до якої

звернувся

потерпілий    Протягом

добиз моменту звернення   Передає екстрене повідомлення:

-          підприємству - роботодавцю

потерпілого;

-          робочому органу Фонду за

місцезнаходженням такого

підприємства;

-          установі СЕС (у випадку

якщо виявлено гостре професійне

захворювання чи отруєння)            Додаток 1 до Порядку розслідування та обліку

4          Підприємство

- роботодавець

потерпілого   Негайно

після

отримання

повідомлення від

мед-установи            1.         Повідомляє територіальний

орган Фонду про нещасний

випадок, що стався, за

установленою формою.

2.         Повідомляє орган

держпожежохорони, якщо

нещасний випадок пов'язаний із

пожежею.

3.         Повідомляє СЕС, якщо

виявлено гостре

профзахворювання чи отруєння.

4.         Створює наказом комісію з

розслідування нещасного випадку

та організовує розслідування          Форму такого пові-домлення встановлено постановою правління Фонду від 01.11.2001 р. № 46

Якщо потерпілий є робітником іншого підприємства, то в такому випадку, необхідно сповістити про нещасний випадок, що з ним стався, його роботодавцю.

Продовження табл,

Крок Дійова особа    Строк

Протягом трьох діб

Комісія з розслідування

б) Підприємство Протягом - роботодавець доби

потерпшого

Протягом

3 днів

після

надання

актів

 

Примітка

ж

Протокол опитування потерпілого та приклад пояснювальної записки наведено в додатку 12 до постанови про розслідування та облік

1. Обстежує місце нещасного

випадісу         з          опитуванням

потерпілого (якщо це можливо) та можливих свідків.

2.         Визначає, чи відповідають

умови праці   вимогам

законодавства про охорону праці

3.         З'ясовує обставини та причини нещасного випадку, його зв'язок із виробництвом 

4.         Установлює осіб, які допустили порушення вимог щодо охорони праці, а також розробляє заходи щодо недопущення подібних нещасних випадків         

Додаток          2          до

Порядку розслідування та обліку

5. Складає акт розслідування нещасного випадку за формою Н-51 у 3 примірниках

Додаток          3          до

Порядку розслідування та обліку

6. Складає акт про нещасний

випадок, пов'язаний із

виробництвом, за формою Н-11 у

6 примірниках          

Якщо нещасний випадок визнано не пов'язаним із виробництвом, складаєіься акі за формою HUB - додаток 4 до Порядку розслідування та обліку (див. додаток «Документи»)

1. Підписати акти, складені комісією

Додаток 6 до Порядку розслідування та обліку

2. Зареєструвати нещасний випадок у спеціальному журналі

3. Надати аісіи (ф. Н-5 і ф. Н-1 або НПВ):

-          посадовій особі чи фахівцю, на

якого покладено функції охорони

праці;

-          потерпілому чи особі, яка

представляє його інтереси;

 органу Фонду

Копія акта ф. Н-1

надсилається також

вищому за рівнем органу, а за його відсутності - місцевій держадміністрації

4. Надати акт ф. Н-1 (або HUB):

-          керівнику структурного підрозділу підприємства, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо недопущення подібних ситуацій;

-          територіальному органу Держнагляд-охоронпраці          за місцезнаходженням підприємства;

-          первинній профспілковій організації (чи уповноваженій особі з питань охорони праці, якщо потерпілий - не член профспілки)         

r

 

 

6