Главная->Інші підручники->Содержание->7.4. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

7.4. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 

Фонд соціального страхування від нещасних

випадків провадить збір та акумулювання

страхових внесків, має автономну, незалежну від

будь-якої іншої, систему фінансування.

3"

"S

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:

1.         енескіероботодаеціе: для підприємств - з віднесенням

на валові витрати виробнщтва, для бюджетнш установ та

організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та

абезпечення;

2.         капіталізованих платежів, що надійшли у випадка.

жвідації страхувальників;

3.         прибутку, одержаного від тгшчасово вільних коштів

Фонду на депозитних рахунках;

4.         коштів, одержаних від стягнення відповідно до

аконодавства штрафів і пені з підприємств, а таком

штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативни. актів з охорони праці;

5.         добровільних внесків та інших надходжень, отримання

ких не суперечить законодавству.

Праиівники не несуть жодних витуат на стуахування від нещасного випадку.

 

Кошти на здійснення страхування від

нещасного випадку не включаються до складу

Державного бюджету України,

використовуються винятково за їх прямим

призначенням і зараховуються на єдиний

централізований рахунок Фонду соціального

страхування від нещасних випадків.

 

Страхові тарифи, диференційовані за групами галузей економіки (видами

робіт) залежно від класу професійного ризику виробнщтва,

встановлюються законом.

Сума страхових внесків страхувальників до Фонду соціального страхування від нещасних випадків повинна забезпечувати:

створення резерву коштів Фонду

для забезпечення його стабільного

фунщіонування;

покриття витрат Фонду, пов'язаних

із здійсненням соціального страхування від нещасного випадку.

для роботодавців у відсотках до сум фактичнш витрат на оплату

праці найманих працівників, що включають витрати на витату основної

та додатковоїзаробітноїплати, на інші заохочувальні і компенсаційні

виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню

прибутковим податком з громадян;

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

для добровільно застрахованих осіб у відсотках до мінімальної заробітноїплати.

Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, знижки до нього (за низькі рівні травматизму, професійної захворюваності та належний стан охорони праці) чи надбавки (за високі рівні травматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці). Розмір зазначеної знижки чи надбавки не може перевищувати 50 відсотків страхового тарифу, встановленого для відповідної галузі економіки (видуробіт).

 

 

5