Главная->Інші підручники->Содержание->ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

 

Розмір мінімальної заробітної плати становить:

 

2008 рік          Розмір мінімальної заробітної плати (грн.)

з 1 січня          515,00

з 1 квітня        525,00

з 1 жовтня      545,00

з 1 грудня       605,00

Прожитковий мінімум встановлено у розмірі:

 

Категорія осіб            2008 рік

 

            з 01.01.08 р.   з 01.04.08 р.   з 01.07.08 р.   з 01.10.08 р.

На одну особу в

розрахунку на

місяць 592,00 605,00 607,00 626,00

Для осіб, які

втратили

працездатність          470,00 481,00 482,00 498,00

Для працездатних осіб         633,00 647,00 649,00 669,00

Для дітей віком до 6 років    526,00 538,00 540,00 557,00

Для дітей віком від 6 до 18 років     663,00 678,00 680,00 701,00

3 01.01.2008 року набули чинності зміни до:

►        Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» в

частині встановлення пенсії за особливі заслуги матерям, які народили 5 дітей і

більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, у розмірі 35-40 відсотків

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. (довідкове: до

01.01.2008 року зазначеній категорії осіб пенсія за особливі заслуги

встановлювалася у розмірі від 20 до 25 відсотків прожиткового мінімуму для

осіб, які втратили працездатність. Тобто, прийняті зміни дали можливість

збільшити надбавку до пенсії багатодітним матерям більш ніж у 1,8 рази).

►        Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової

служби, та деяких інших осіб» в частині встановлення мінімальної пенсії

інвалідам строкової служби у відсотках до прожиткового мінімуму для осіб, які

втратили працездатність (довідкове: до 01.01.2008 року мінімальний розмір

пенсії цій категорії осіб визначався законами України про Державний бюджет

України на 2006 та 2007 роки. Тобто, з прийнятими змінами, мінімальна пенсія у зазначених розмірах встановлена як постійно діюча норма).

►        Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» в частині встановлення жертвам нацистських переслідувань підвищення до пенсії або довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

►        Закону України «Про соціальний захист дітей війни» в частині встановлення дітям війни підвищення до пенсії або довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, у розмірі надбавки, встановленої для учасників війни, тобто у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. (Довідкове: до 01.01.2008 року підвищення до пенсії або довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, виплачувалося лише тим дітям війни, які були визнані інвалідами, у розмірі 50 відсотків підвищення, яке виплачувалося учасникам війни. Тобто, прийняті зміни дали можливість: по-перше, виплачувати підвищення всім дітям війни, по-друге, збільшити у 2 рази його розмір).

►        Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в частині мінімальної пенсії згідно із статтею 54 Закону, додаткової пенсії, згідно зі встановленим зі статтями 50, 51, та компенсаційної виплати за втрату годувальника, згідно із статтею 52 Закону, у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

►        Законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне

страхування» та «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування»

частині сплати пенсійних внесків за період виховання дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування. Це дасть можливість зарахувати

зазначені періоди до страхового стажу при призначені пенсії, відповідно,

врегулювати питання пенсійного забезпечення батьків вихователів будинків

сімейного типу. Страхові внески за батьків - вихователів будуть сплачуватися з

Державного бюджету України.

►        Законів України «Про державну службу», «Про наукову і науковотехнічну діяльність», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової

служби, та деяких інших осіб», «Про загальнообов"язкове державне пенсійне

страхування», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині визначення максимального

розміру пенсії. Передбачено, що максимальний розмір пенсії (з урахуванням

надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за

особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених

законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії

за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», що

становить:

 

2008 рік          Максимальний розмір пенсії (грн.)

з 1 січня          5640,00

з 1 квітня        5772,00

з 1 липня        5784,00

3 1 жовтня     5976,00

► статті 19 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині визначення максимального розміру заробітної плати, на яку нараховуються пенсійні внески. Передбачено, що страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, у межах максимального розміру фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподаткованого доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, а саме:

 

2008 рік          Максимальний розмір, з якого

справляються страхові внески до ПФУ

(грн.)

з 1 січня          9 495,00

з 1 квітня        9 705,00

з 1 липня        9 735,00

3 1 жовтня     10 035,00

►        статті 25 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині зміни вартості одного року страхового стажу. Передбачено, що вартість одного року страхового стажу з 01.01.2008 року дорівнює 1,2 %, аз 01.10.2008 року - 1,35%.

►        статті 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Передбачено, що за вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу поспіль за умови, що зазначений період становить не більше 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим 60 календарних місяців.

►        пункту 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Передбачено, що у разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія.

За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу загалом по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону.

У разі, якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначені (попередньому перерахунку) пенсії.

►        Прикінцевими Положеннями Закону України «Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» встановлено, що у 2008 році пенсії, призначені, згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002 - 2005 роки, підлягають перерахунку з 1 січня із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсій. Цей показник відповідає 928,81 грн.

►        3 1 січня 2008 року розмір державної соціальної допомоги, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», визначається, виходячи із прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто без застосування рівня забезпечення прожиткового мінімуму (довідково: до 01.01.2008 року розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, a також державної соціальної допомоги на догляд визначався, виходячи із рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який у 2007 році становив для інвалідів 181,50 грн; для непрацездатних осіб - 170,50 грн).

►        з 1 січня 2008 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» в частині призначення пенсії по

інвалідності. Зокрема, надано право на призначення пенсії особам, визнаним інвалідами I або II групи незалежно від часу встановлення інвалідності, але за наявності у них не менше 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, та якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням пенсії вони працюють на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців (довідково: до 01.01. 2008 р. право на пенсію по інвалідності мали лише ті державні службовці, які визнані інвалідами I або II групи в період перебування на державній службі, за наявності у них не менше 10 років стажу державної служби, обчисленого згідно із Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 р. № 283).

Перерахунки пенсій у зв’язку із зміною вартості одного року страхового стажу та із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2006 рік; надбавок та підвищень до пенсій у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для відповідних категорій осіб; пенсій за особливі заслуги матерям, які народили 5 дітей і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, у розмірі 35-40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; державної соціальної допомоги на догляд, відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", здійснюється за матеріалами пенсійних справ без подання пенсіонерами додаткових документів.

Виробничий календар на 2008 рік

Пн Вт

Ср Чт Пт Сб Нд

Січень

            7          14        21        28

1          8          15        22        29

2          9          16        23        30

3          10        17        24        31

4          11        18        25       

5          12        19        26       

6          13        20        27       

 

Лютий

            4          11        18        25

            5          12        19        26

            6          13        20        27

            7          14        21        28

1          8          15        22        29

2          9          16        23       

3          10        17        24       

Березень

            3          10        17        24        31

            4          11        18        25       

            5          12        19        26       

            6          13        20        27       

            7*        14        21        28       

1          8          15        22        29       

2          9          16        23        30       

 

Пн Вт

Ср Чт Пт Сб Нд

Квітень

            7          14        21        28

1          8          15        22        29

2          9          16        23        30*

3          10        17        24       

4          11        18        25       

5          12        19        26       

6          13        20        27       

 

Травень

            5          12        19        26

            6          13        20        27

            7          14        21        28

1          8*        15        22        29

2          9          16        23        30

3          10        17        24        31

4          11        18        25       

 

                        Червень                    

            2          9          16        23        30

            3          10        17        24       

            4          11        18        25       

            5          12        19        26       

            6          13        20        27*     

            7          14        21        28       

1          8          15        22        29       

 

Пн Вт

Ср Чт Пт Сб Нд

Липень

 

            7          14        21        28

1          8          15        22        29

2          9          16        23        30

3          10        17        24        31

4          11        18        25       

5          12        19        26       

6          13        20        27       

 

Серпень

            4          11        18        25

            5          12        19        26

            6          13        20        27

            7          14        21        28

1          8          15        22        29

2          9          16        23        30

3          10        17        24        31

 

Вересень

1          8          15        22        29

2          9          16        23        30

3          10        17        24       

4          11        18        25       

5          12        19        26       

6          13        20        27       

7          14        21        28       

 

Пн Вт

Ср Чт Пт Сб Нд

Жовтень

 

            6          13        20        27

            7          14        21        28

1          8          15        22        29

2          9          16        23        30

3          10        17        24        31

4          11        18        25       

5          12        19        26       

 

Листопад

            3          10        17        24

            4          11        18        25

            5          12        19        26

            6          13        20        27

            7          14        21        28

1          8          15        22        29

2          9          16        23        30

 

Грудень

1          8          15        22        29

2          9          16        23        30

3          10        17        24        31*

4          11        18        25       

5          12        19        26       

6          13        20        27       

7          14        21        28       

Відповідно до статті 73 Кзот робота в 2008 році не проводиться на підприємствах, в установах, організаціях в такі святкові і неробочі дні: 1 січня -Новий рік;

7          січня - Різдво Христове;

8          березня - Міжнародний жіночий день; 19 квітня - Великдень;

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

9          травня - День Перемоги;

7 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України; 24 серпня - День незалежності України.

Норми робочого часу на 2008 рік

            Січень Лютий Березень I квартал

            Кількість днів

Календарні дні          31        29        31        91

Робочі дні       21        21        20        62

Вихідні і святкові дні 10        8          11        29

            Робочий час (у годиннику)у годинах

При 40-годинному робочому тижні           168      168      159      495

При 36-годинному робочому тижні           152.2   151.2   143      446.4

При 24-годинному робочому тижні           101.8   100.8   95        297.6

 

            Квітень Травень Червень II квартал

            Кількість днів

Календарні дні          30        31        30        91

Робочі дні       21        19        19        59

Вихідні і святкові дні 9          12        11        32

            Робочий час (у годиннику)у годинах

При 40-годинному робочому тижні           167      151      151      469

При 36-годинному робочому тижні           151.2   136.8   135.8   423.8

При 24-годинному робочому тижні           100.8   91.2     90.2     282.2

328

 

            Липень Серпень Вересень Iквартал

            Кількість днів

Календарні дні          31        31        30        92

Робочі дні       23        20        22        65

Вихідні і святкові дні 8          11        8          27

            Робочий час (у годинах)

При 40-годинному робочому тижні           184      160      176      520

При 36-годинному робочому тижні           165.6   144      158.4   468

При 24-годинному робочому тижні           110.4   96        105.6   312

 

            Жовтень Листопад Грудень IV квартал

            Кількість днів

Календарні дні          31        30        31        92

Робочі дні       23        20        23        66

Вихідні і святкові дні 8          10        8          26

            Робочий час (у годинах)

При 40-годинному робочому тижні           184      160      183      527

При 36-годинному робочому тижні           165.6   144      165.6   475.2

При 24-годинному робочому тижні           110.4   96        110.4   316.8

 

            I півріччя        II півріччя       За 2008 рік

            Кількість днів

Календарні дні          182      184      366

Робочі дні       121      131      252

Вихідні і святкові дні 61        53        114

            Робочий час (у годинах)

При 40-годинному робочому тижні           964      1047    2011

При 36-годинному робочому тижні           870.2   943.2   1813.4

При 24-годинному робочому тижні           579.8   628.8   1208.6

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в економіці України загалом за 1992 - 1996 роки

            1992    1993    1994    1995    1996

Січень 1523,5 14204  745523            32,08   103,28

Лютий            1681,1 17854  753622            41,53   108,95

Березень         2375,9 22945  854490            50,23   117,55

Квітень           2784,1 25396  894400            53,67   116,28

Травень          3277,7 30489  956833            60,74   119,44

Червень          4966,3 60423  1093323          71,39   125,47

Липень           5065,0 76564  1176261          75,84   130,46

Серпень         5422,1 88737  1234596          81,39   129,99

Вересень        7189,1 208343            1321503          88,73   132,70

Жовтень         8171,6 253272            1950560          95,18   134,87

Листопад       10550,3           327639            2644956          101,22 132,27

Грудень          16987,8           836534            3490047          124,48 151,51

Річна   6505,4 162790,2         1427708          73,42   125,84

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

            в економіці України загалом за 1997 - 2004 роки

            1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004

Січень 126,68 136,82 148,16 180,9   253,3   320,76 400,59 499,66

Лютий            126,36 137,85 152,03 190,62 263,66 328,70 391,20 510,06

Березень         135,15 149,76 166,61 210,67 281,03 354,81 415,49 545,06

Квітень           133,14 146,39 165,53 205,35 288,93 355,78 422,58 547,90

Травень          139,53 148,61 168,87 213,21 302,96 358,88 439,26 554,96

Червень          144,30 158,01 180,76 228,78 317,81 377,41 476,16 601,45

Липень           151,44 159,21 183,27 238,49 327,31 398,10 489,50 607,97

Серпень         147,67 153,21 180,94 247,44 329,33 390,07 479,16 604,19

Вересень        150,34 156,40 186,44 249,04 326,34 391,14 498,27 630,82

Жовтень         149,65 156,07 186,85 254,11 335,75 397,49 498,34 636,21

Листопад       147,07 155,54 190,39 257,58 334,44 395,70 498,52 644,27

Грудень          165,81 176,09 218,88 296,26 378,45 442,91 550,95 703,77

Річна   143,13 153,49 177,52 230,13 311,08 376,38 462,27 589,63

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в економіці України загалом за 2005 - 2008 роки

 

            2005    2006    2007    2008

Січень 640,86 864,91 1111,90           1521,39

Лютий            666,76 904,62 1142,01           1633,12

Березень         722,01 986,65 1229,66           1702,35

Квітень           733,73 984,29 1224,33           1735,43

Травень          764,29 1002,88           1276,57           1774,32

Червень          823,10 1063,59           1368,29           1882,99

Липень           837,45 1078,86           1421,03           1929,97

Серпень         831,06 1073,10           1397,82           1872,10

Вересень        856,02 1086,58           1425,96           1916,42

Жовтень         882,10 1088,07           1475,18           1917,32

Листопад       896,58 1103,90           1484,73           1822,50

Грудень          1019,71           1277,06           1674,65           2000,78

Річна   806,19 1041,47           1351,14          

 

 

47