Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1.         Закон України від 14 січня 1998 р. № 16/98-ВР «Основи законодавства України про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування» // Відомості Верховної Ради України.

-          1998. - № 23. - С. 378 - 390.

2.         Закон УРСР від 21 березня 1991 р. № 875 «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // www.rada.gov.ua.

3.         Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» // Закони України : в 11 т. -Верховна Рада України. Інститут законодавства. - К., 1996. - Т. 4. - С. 247 - 266.

4.         Закон України від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 37.

5.         Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове

державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання, які спричинили втрату працездатності» // Відомості Верховної Ради України.

-          1999. - № 46 - 47. - Ст. 403.

6.         Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» // www.rada.gov.ua

7.         Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 р. № 2240-14 (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2921-ІП (2921-14) від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 16, ст. 114; № 2980-ІП (2980-14) від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст. 124; № 972-IV (972-15) від 19.06.2003, ВВР, 2003, № 45. ст.362 - набирає чинності з 01.01.2004; № 1096-IV (1096-15) від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 6, ст. 38; № 1678-IV (1678-15) від 09.04.2004, ВВР, 2004, № 32, ст. 385; № 2152-IV (2152-15) від 04.11.2004, ВВР, 2005, № 2, ст. 41; № 2256-IV (2256-15) від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст. 120; № 2415-IV (2415-15) від 03.02.2005, ВВР, 2005, № 11, ст. 203; № 2415-IV (2415-15) від 03.02.2005; № 2505-IV (2505-15) від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст. 267; № 2631-IV (2631-15) від 02.06.2005, ВВР, 2005, № 26, ст. 358; № 2664-IV (2664-15) від 16.06.2005, ВВР, 2005, № 31, ст. 420; № 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст. 96; № 3446-IV (3446-15) від 21.02.2006, ВВР, 2006, № 26, ст. 217; № 3456-IV (3456-15) від 22.02.2006, ВВР, 2006, № 27, ст. 234; № 3541-IV (3541-15) від 15.03.2006, ВВР, 2006, № 35, ст.296; № 322-V (322-16) від 02.11.2006, ВВР, 2007, № 1, ст. 4; № 424-V (424-16) від 01.12.2006, ВВР, 2007, № 9, ст. 67; № 489-V (489-16) від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст. 66; № 964-V (964-16) від 19.04.2007, ВВР, 2007, № 32, ст. 410; № 996-V (996-16) від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст. 439; № 1000-V (1000-16 ) від 03.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст. 441 // www.rada.gov.ua.

8.         Закон України від 1 червня 2000 р. № 1768 «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» // www.rada.gov.ua.

9.         Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 738 «Про

затвердження Положення про медико-соціальну експертизу і Положення про індивідуальну

програму реабілітації та адаптації інваліда» від 22 лютого 1992 року № 83 зі змінами,

внесеними Постановою Кабінету Міністрів // www.rada.gov.ua.

10.       Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 року № 221 «Про затвердження Порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності» // www.rada.gov.ua.

11.       Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань» // www.rada.gov.ua

12.       Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1094 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» // www.rada.gov.ua.

13.       Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» // www.rada.gov.ua.

14.       Постанова Кабінету Міністрів України «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» № 1266-2001-п від 26 вересня 2001 р. // www.rada.gov.ua.

15.       Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» (окремі статті) // www.rada.gov.ua.

16.       Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 11.01.01 № 2213-ІП // www.rada.gov.ua.

17.       Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.01 № 2272-П // www.rada.gov.ua.

 

18.       Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.03 № 1058-IV // www.rada.gov.ua.

19.       Закон України від 09.07. 2003 p. № 1057-IV «Про недержавне пенсійне забезпечення» // www.rada.gov.ua.

20.       Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування»

: Проект (14.05.2002) // www.rada.gov.ua.

21.       Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV «Про соціальні послуги» //

www.rada.gov.ua.

22.       Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07.04.2004 р. № 183 «Інструкція Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» // www.rada.gov.ua.

23.       Иванова Н. Г. Медицинское страхование : учеб. пособие. - С.Пб. : Изд-во ун-та зкономики и финансов, 1992. - 24 с.

24.       Медичне страхування // http://www.likar.info/.

25.       Виконавча Дирекція Фонду загальнообов'язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття // http://www.dcz.gov.ua/conrrol/uk/index.

26.       Економічне обґрунтування до проекту Закону України «Про загальнообов'язкове

державне соціальне медичне страхування» // www.rada.gov.ua.

27.       Міністерство  праці   та        соціальної      політики         України          //

http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index.

28.       Національна Асамблея інвалідів України // http://naiu.org.ua/index.php.

29.       Недержавні пенсійні фонди // www.kinto.com.

30.       Нещасний випадок на виробництві // http://it-s.com.ua/doc/nsl.htm.

31.       Пенсійна реформа в Україні // http://www.pension.kiev.ua/pensref/.

32.       Пенсійне страхування або життя після пенсії // http://linx.zp.ua/pensijne-straxuvannya-abo-zhyttya-pislya-pensiji.html.

33.       Пенсійний фонд України // http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/index.

34.       Український фонд соціальних інвестицій // http://www.usif.kiev.ua/pro.php.

35.       Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України // http://www.social.org.ua/.

36.       Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

// www.fse.gov.ua/fse/control/uk/index.

37.       Центр перспективних соціальних досліджень // www.cpsr.org.ua/

 

 

46