Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

ЗАДАЧІ

 

Задача 1 Чоловіку віком 31 рік встановлено I групу інвалідності. На момент встановлення інвалідності страховий стаж становить 5 років. Припустімо, середній коефіцієнт середнього заробітку 1,6. Пенсія призначається у 2008 році. Потрібно звернути увагу на порядок обчислення страхового стажу. Відповідно до ст. 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до страхового стажу для визначення розміру пенсії за віком інвалідам, крім наявного стажу на момент встановлення групи інвалідності, додається також період з дня встановлення особі інвалідності до досягнення нею пенсійного віку (чоловіки - 60, жінки - 55 років).

Задача 2 Чоловік помер у 28 років, стаж роботи 13 років, середній коефіцієнт заробітку 1,62. На утриманні була одна дитина. Розрахувати розмір пенсії.

Задача 3 Чоловік, пенсію призначено у 2000 році, має страховий стаж - 34 роки, 5 міс. Індивідуальний коефіцієнт підвищення заробітної плати становить 1,67. Розрахувати розмір пенсії з 01.01.2008 року. Середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу загалом по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії 928,81 грн. Розміри прожитого мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, зокрема, для осіб, які втратили працездатність, становить: з 01 січня - 2008 року - 470,00 грн; 01 квітня 2008 року - 481,00 грн; 01 липня 2008 року -482,00 грн; 01 жовтня 2008 року - 498,00 грн. Вартість одного року страхового стажу з 01.01.2008 року - 1,2 %; 01.10.2008 року- 1,35 %.

ЛІТЕРАТУРА:

(22, 25, 35, довідково-інформаційні дані для розв'язання задач)

 

 

41