Главная->Інші підручники->Содержание->• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1. Протягом якого періоду у Франції, Данії і Бельгії стали розроблятися програми з надання допомоги безробітним на державному рівні?

а)         1906-1909;     в) 1907-1909;

б)         1904-106;       г) 1905-1908.

2. В якій країні було відкрито першу біржу праці?

а) Великій Британії;  в) Німеччині;

б Франції;       г) Бельгії.

3.         В якому році система обов’язкового страхування від безробіття була

зап)оваджена у Німеччині?

а) Великій Британії;  в) Німеччині;

б Франції;       г Іспанії.

4.         При якій правлячій партії у Швеції було запроваджено обов’язкове

страхування від безробіття?

а) комуністів; в) лібералів;

б соціал-демократів; г) соціалістів.

5.         На який термін працівники Данії мають право на одержання

повністю або частково оплачуваної відпустки?

а)         рік;      в) 3 роки;

б)         2 роки;            г) 4 роки.

6.         На що спрямована скандинавська модель політики зайнятості?

а)         на забезпечення працею всіх трудящих;

б)         на скорочення кількості зайнятих при підвищенні продуктивності праці й

зростанні доходів працюючих;

в)         на скорочення віку виходу на пенсію;

г на збільшення віку виходу на пенсію.

7.         За якою моделлю кожна людина може знайти для себе роботу, навіть

якщо вона не дуже цікава й корисна?

а) японською;            в) скандинавською;

б європейською;       г американською.

8.         В якій країні вперше з’явилися програми громадських робіт?

а) Японії;        в) Німеччині;

б Франції;       г) США.

9.         В якому столітті вперше з’явилось поняття “соціальна держава”?

а) XX ст.;        в) XVIII ст.;

б XIX ст.;       г XVIICT.

10.       Уряд якої країни у соціальній політиці особливу увагу приділяє

розробці заходів, спрямованих на забезпечення професійної підготовки й

перенавчання осіб, що стали безробітними?

а) ПІвеції;       в) Німеччини;

б Італії;           г Іспанії.

11.       Ha що спрямована європейська модель політики зайнятості?

а)         на забезпечення працею всіх трудящих;

б)         на скорочення кількості зайнятих при підвищенні продуктивності праці й

зростанні доходів працюючих;

в)         на скорочення віку виходу на пенсію;

г на збільшення віку виходу на пенсію.

12.       Результатом якої моделі є збільшення кількості людей із низьким

рівнем доходу?

а) японської;  в) скандинавської;

б європейської;         г американської.

13.       До чого подібна діюча в Україні система соціального страхування?

а) до соціальної держави;    в) до соціальних стандартів;

б до соціальної допомоги;   г до соціальної політики.

14.       3 якою            системою органічно повязана система соціального

страхування?

а) грошовою; в) кредитною;

б податковою;           г монетарною.

15.       Фінансування соціального страхування в Україні забезпечується

переважно за рахунок:

а) благодійних внесків;        в) внесків робітників;

б внесків роботодавців;       г внесків держави.

16.       Розміри страхових послуг в Україні перебувають в залежності від:

а) страхових внесків;            в) державного забезпечення;

б необхідної допомоги;        г рішення спеціалізованих фондів.

17.       Протягом якого періоду, відповідно до законодавства Іспанії,

безробітні отримують допомогу, що дорівнює 80-100 % мінімальної

міжгалузевої заробітної плати?

а)         60 днів;           в) 180 днів;

б)         360 днів;         г) 220 днів.

18.       В якому році в Англії було прийнято Закон «Про бідних»?

а)         1845;   в) 1925;

б)         1789;   г) 1834.

19.       Побудова ринкової фінансової моделі соціального страхування має

три взаємопов'язаних аспекти:

а)         інформаційна безпека; повний контроль держави; мінімізація страхових

виплат;

б)         скорочення кількості зайнятих; підвищення продуктивності праці;

зростання доходів працюючих;

в)         інформаційна безпека; розподіл фінансового тягаря між основними

суб'єктами страхування; використання страхових засобів;

г)         збільшення віку виходу на пенсію; розподіл фінансового тягаря між

основними суб'єктами страхування.

20. Допомога по безробіттю в Іспанії фінансується за рахунок надходження до системи соціального страхування внесків від підприємців в розмірі:

а)         40 %;   в) 80 %;

б)         60 %;   г) 50 %.

 

 

 

40