Главная->Інші підручники->Содержание->11.3. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

11.3. КОРИСНО ТА ЦІКАВО

 

0000 Оперативний моніторинг ситуації у соціальній сфері в Україні станом на 1

січня 2009 року

1. Основні показники економічного розвитку України

За оперативними даними, реальний валовий внутрішній продукт у 2008 році, порівняно з 2007 роком, становив 102,1 %

За 2008 рік найбільше зростання валової доданої вартості відбулось у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, транспорті та зв'язку.

2. Рівень життя населення

Доходи і витрати населення.

Номінальні доходи населення у січні - листопаді 2008 року, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросли на 40,1 %.

Наявний дохід, який може бути використаний населенням на придбання товарів та послуг, збільшився на 39,8 %, а реальний наявний, визначений з урахуванням цінового фактору, - на 11,4 %.

У листопаді поточного року, порівняно з листопадом попереднього року, номінальні доходи населення збільшились на 28 %, а наявний та реальний наявний доходи - відповідно на 27,0 % та 3,9 %.

Наявний дохід у розрахунку на одну особу за листопад 2008 року становив 1225,0 грн проти 959,4 грн за листопад 2007 року.

Витрати населення у січні - листопаді поточного року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, збільшились на 37,3 %.

Приріст заощаджень склав 58600 млн гривень.

Заробітна плата.

Середній розмір заробітної плати у листопаді 2008 року становив 1822,50 грн (проти 1917,32 грн у жовтні), що перевищує державні соціальні стандарти: у 3,3 рази рівень мінімальної заробітної плати (545,0 грн), та у 2,7 раз -прожитковий мінімум для працездатної особи (669,0 грн).

Нарахування працівнику на оплачену годину у листопаді 2008 року становило 12,56 грн, проти 11,80 грн у попередньому місяці.

Заробітна плата у листопаді 2008 року, порівняно з жовтнем, підвищилась в 7 видах економічної діяльності (від 0,1 % в сфері фінансової діяльності до 12,0 % у рибальстві). В інших 14 видах економічної діяльності спостерігалось зниження заробітної плати (до - 8,3 % в сільському господарстві).

Найвищим залишається рівень оплати праці працівників авіаційного транспорту (4417,45 грн), працівників фінансових установ (3849,40 грн) та державного управління (2869,84 грн).

За листопад 2008 року, порівняно з попереднім місяцем, спостерігалось зменшення рівня заробітної плати в усіх регіонах України від 0,7 % в Тернопільській до 4,8 % у Полтавській області.

Найвища заробітна плата стабільно спостерігається у м. Києві (3140,43 грн), а найнижча - у Тернопільській області (1409,60 грн).

Середньомісячна номінальна заробітна плата за січень - листопад 2008 року зросла, порівняно з відповідним періодом 2007 року, на 29,6 % і склала 1790,12 гривень. Найвищий її рівень у м. Києві (3033,20 грн), найменший у Тернопільській області (1290,92 грн).

За результатами обстеження підприємств, установ, організацій, серед 10,9 млн працівників, які відпрацювали 50 % і більше робочого часу, встановленого на вересень 2008 року, кожен двадцятий (0,5 млн осіб) мав нарахування у межах мінімальної заробітної плати (525,0 грн), причому половина з них відпрацювали місячну норму часу повністю. Найбільша частка таких працівників спостерігалась у видах діяльності з низьким рівнем середньої заробітної плати: рибному та сільському господарстві (близько двох третин працюючих у цих видах діяльності).

Загалом у кожного восьмого працівника нарахована заробітна плата не перевищувала прожиткового мінімуму для працездатної особи (649,0 грн), у двох третин була нижчою за середній її рівень по країні (1916 грн). Водночас, кожен третій працівник отримав заробітну плату, яка перевищувала 2000 грн. Переважна більшість таких працівників була зайнята у видах діяльності з високим рівнем оплати праці, зокрема на підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення, з видобування паливно-енергетичних корисних копалин, у фінансових установах та металургійному виробництві (більше ніж половина у кожному виді діяльності).

Реальна заробітна плата найманих працівників у листопаді 2008 року, порівняно з жовтнем, зменшилась на 6,2 %, а щодо листопада 2007 року -склала 99,8 %. За січень - листопад поточного року щодо відповідного періоду попереднього року показник збільшився на 7,2 %. Зменшення реальної заробітної плати у листопаді 2008 року сталося в усіх регіонах України від 1,9 % у Чернівецькій до 9,6 % у Дніпропетровській областях.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати.

3 початку 2008 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 159,7 %. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня становив 1736,7 млн грн., що дорівнювало 8,3 % фонду оплати праці, нарахованого за листопад.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати протягом 2008 року збільшилась у всіх регіонах країни, найсуттєвіше - в м. Києві (майже в 12 разів), м. Севастополь (майже в 11 разів), Волинській (в 6,5 разів),3акарпатській (4,5 рази) та Львівській (майже в 4 рази) областях.

He змінилась ситуація у розподілі загальної суми боргу за видами економічної діяльності та регіонами. Основна частка боргу із заробітної плати на початок грудня не виплачена підприємствами промисловості (60,5 %), будівництва (12,2 %), транспорту та зв'язку (12,2 %), операцій з нерухомістю (5,7 %) та сільського господарства (4,6 %), при цьому майже половина (48,7 %) всього боргу по країні припадає на Донецьку, Луганську та Харківську області.

На 1 грудня 2008 року заборгованість працівникам економічно активних підприємств становила 1311,9 млн гривень.

Збільшення суми невиплаченої заробітної плати (з початку року) відбулось у більшості видів економічної діяльності й найвагоміше у лісовому господарстві (майже в 14 разів), діяльності транспорту і зв'язку (майже в 4 рази), освіті (майже в 4 рази), державному управлінні (в 3,5 рази), будівництві (в 2 рази).

Найбільша сума невиплаченої заробітної плати у % до суми заборгованості загалом по країні спостерігалась в Донецькій (28,7 %), Луганській (12,9 %) та Харківській (7,1 %) областях.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату на 1 грудня 2008 року становила 672,6 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 1834 грн, що становить 100,6 % середньомісячної зарплати за листопад 2008 року.

Серед регіонів найбільша питома вага працівників, яким не виплачено заробітну плату, зафіксована у Луганській (18,5 % до загальної кількості штатних працівників регіону), Донецькій (13,4 %) та Львівській (10,0 %) областях.

Загальний індекс споживчих цін (індекс інфляції).

У грудні 2008 року загальний індекс споживчих цін до попереднього місяця становив 102,1 %, з початку року - 122,3 %.

На споживчому ринку у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1 %. Найбільше (на 6,1 % та 5,7 %) подорожчали фрукти та яйця. На 4,3-1,9 % зросли в ціні вершкове масло, молоко, риба та продукти з риби, сири. Водночас на 6,8-1,2 % подешевшали олія, капуста, рис, тваринні жири, цукор та м'ясо птиці.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,5 % зумовлене, передусім, підвищенням цін на природний газ (на 35,1 %).

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка стали дорожчими на 4,7 %, у тому числі холодильники - на 7,3 %, пилососи - на 7,2 %, пральні машини - на 6,4 %.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 3,4 %, що обумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції на 5,9 %.

На 5,2 % зросли ціни у сфері відпочинку та культури, у тому числі туристичні послуги - на 13,9 %, аудіо- та відеотехніка - на 7,2 %.

Водночас на 0,1 % відбулося зниження цін на транспорт загалом, що переважно пов'язано із здешевленням палива та мастил на 7,0 %. 3. Соціальний захист населення

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», станом на 1 грудня 2008 року відсутня.

У січні - листопаді 2008 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 1197,3 тис. сімей, що становило 89,3 % від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 897,7 тис. сімей, у сільській - 299,6 тис. сімей. Порівняно з

відповідним періодом 2007 року, кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 657,5 тис, або у 1,5 рази.

Загальна сума субсидій, призначених сім'ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні - листопаді 2008 року становила 97,2 млн грн., що у 1,6 разів менше відповідного показника 2007 року, з неї у міській місцевості - 85,2 млн грн., у сільській - 12,0 млн гривень.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім'ю у листопаді 2008 року збільшився, порівнянно із відповідним періодом минулого року, на 8,3 % і становив 117 грн. Серед регіонів найбільший розмір спостерігався у Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (179-144 грн), найменший - у м. Севастополі, Одеській області та у м. Києві (52-56 грн).

У січні - листопаді 2008 року 391,2 тис. сімей (91,5 % серед тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міській місцевості - 80,8 тис. сімей, у сільській місцевості - 310,4 тис. сімей.

За січень - листопад 2008 року загальна сума субсидій готівкою, призначених сім'ям для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 193,9 млн грн., з неї у міській місцевості - 44,2 млн грн., у сільській місцевості -149,7 млн гривень.

Середній розмір субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у листопаді 2008 року на одну сім'ю становив 492 грн. Найбільший розмір виплат був у м. Києві, Кіровоградській, Харківській та Черкаській областях (800 596 грн), найменший - у Рівненській, Волинській та Львівській областях (259 383 грн).

Сума боргу з виплати допомоги працівникам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (щоквартальна інформація) зросла (порівняно з 1 січня

2008    року) на 148,1 % та на 1 жовтня 2008 року складала 16,7 млн грн.

Заборгованість із соціальних виплат потерпілим на виробництві та при

виконанні трудових обов'язків (за рахунок коштів підприємств) зменшилась

(порівняно з 1 січня 2008 року) на 11,3 % - на 1 жовтня 2008 року складає 8,7

млн гривень.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що знаходяться в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів на 1 січня

2009    року становила 3,7 тис. гривень.

4. Пенсійне забезпечення (щоквартальна інформація) На 1 січня 2009 року в Україні отримували пенсію 13 097 389 осіб, що на

61,9 тис. осіб менше ніж станом на 1 січня 2008 року.

Пенсії виплачувались своєчасно. За даними Пенсійного фонду України,

пенсіонери отримують пенсії за 15 законодавчими актами, проте 95,1 %

пенсіонерів отримують пенсії згідно з Законом України "Про

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Кількість пенсіонерів в Україні складає 28,4 % від наявного населення. Демографічне навантаження (кількість пенсіонерів на одного найманого працівника) склало 1,17, що більше європейських країн у 3-4 рази.

Середня пенсія на 1 січня 2009 року склала 898,21 грн. Пенсії вище прожиткового мінімуму отримують 12,9 млн пенсіонерів (98,8 %). Водночас більше 163 тис. пенсіонерів (1,2 %) отримують пенсії нижче прожиткового мінімуму, з них 52 особи до 100 гривень включно.

Станом на 1 січня 2009 року із загальної кількості пенсіонерів, працюючі пенсіонери складають 21,3 % (2,8 млн осіб).

5. Зайнятість і ринок праці

Чисельність економічно активного (в середньому за 9 місяців 2008 року) населення становила 22,6 млн осіб, з яких 21,2 млн були зайняті економічною діяльністю, а решта (1,4 млн) - безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості.

Рівень зайнятості населення становив: у віці 15-70 років - 60,1 %, а в працездатному віці - 68,1 %.

Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15-70 років становив 6,0 %, а працездатного віку - 6,5 % та був нижчим, порівняно з відповідним періодом 2007 року (6,62 та 6,7 % відповідно).

Кількість працівників підприємств, установ та організацій у листопаді 2008 року склала 11209,6 тис. осіб.

Попит та пропозиція робочої сили.

За даними державної служби зайнятості, у 2008 році її послугами скористалися 2,5 млн не зайнятих трудовою діяльністю громадян проти 2,4 млн у 2007 році.

В останні 2 місяці 2008 року спостерігалось погіршення ситуації на ринку праці.

Якщо впродовж січня - жовтня 2008 року щомісячно реєструвалося 131,1 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, то у листопаді - грудні -удвічі більше, або 264,7 тис. осіб. Загалом за 2 останні місяці 2008 року зареєстровано 529,3 тис. незайнятих осіб проти 317,6 тис. осіб у відповідному періоді 2007 року. Найвищий приріст зареєстрованих незайнятих громадян спостерігався у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській та Полтавській областях - на 10,5-19,0 тис. осіб.

Чисельність осіб, які шукали роботу за сприяння державної служби зайнятості, на 1 січня 2009 року досягла 876,2 тис. незайнятих громадян (на 1 січня 2008 року - 660,3 тис. осіб).

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад на кінець місяця становила 91,1 тис. Близько половини вільних робочих місць (вакансій) призначалось для робітників, більше третини - для службовців і кожне сьоме вільне робоче місце - для осіб, які не мають професії.

Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, зросло майже удвічі та на кінець грудня 2008 року становило 96 осіб на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) проти 51 на кінець листопада 2008 року.

За регіонами навантаження незайнятого населення на 10 вільних робочих місць (вакансій) на кінець грудня 2008 року коливалося від 4 осіб у м. Києві до 767 осіб у Черкаській області.

Безробіття.

Офіційного статусу безробітних на зазначену дату набули 96,4 % незайнятих громадян, з них 77,2 % отримували допомогу по безробіттю. Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, майже кожен третій - посаду службовця, а майже кожен четвертий - місце, що не потребувало професійної підготовки.

Рівень зареєстрованого безробіття загалом по країні, порівняно з 1 грудня 2008 року, зріс на 0,7 % і на 1 січня 2009 року становив 3,0 % населення працездатного віку.

За сприяння державної служби зайнятості у 2008 році працевлаштовано 1084,0 тис. осіб, або 43,3 % незайнятого населення, що перебувало на обліку цієї установи. Із зазначеної кількості 51,7 тис. осіб працевлаштовано у грудні 2008 року, що на 25,0 % менше, ніж у попередньому місяці. Серед працевлаштованих майже половину становили жінки та молодь у віці до 35 років.

Із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у грудні 2008 року на допомогу по безробіттю було витрачено 321,3 млн грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 562,7 тис. осіб, або 66,6 % від загальної кількості тих, що мали статус безробітного.

Середній розмір допомоги у грудні 2008 року порівняно з листопадом зріс на 4,1% і становив 571,07 грн., що дещо нижче законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати (605 грн).

6. Демографічна ситуація

На 1 грудня 2008 року в Україні, за оцінкою, проживало 46 162,8 тис. осіб. Упродовж січня - листопада 2008 року чисельність населення зменшилася на 209,9 тис. осіб, або на 5,0 осіб у розрахунку на 1000 населення.

Природний рух.

Населення зменшується винятково за рахунок природного скорочення (222,6 тис. осіб), яке не перекриває незначний міграційний приріст населення (12,7 тис. осіб).

Порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяг природного скорочення зменшився на 38,5 тис. осіб, або з 6,1 до 5,3 особи у розрахунку на 1000 населення.

Продовжує збільшуватися кількість народжених (на 30,2 тис. осіб). Інтенсивність народжуваності зросла загалом з 10,3 до 11,0 немовлят у розрахунку на 1000 населення, а рівень смертності зменшився з 16,4 до 16,3 особи.

У 2008 році спостерігалося скорочення кількості укладених шлюбів (на 19,2 %) та розлучень (на 6,7 %).

Офіційна міграція.

Міграційний приріст населення, яке змінило постійне місце проживання, у січні - листопаді 2008 року, порівняно з відповідним періодом 2007 року, зменшився з 13,2 тис. до 12,7 тис. осіб.

Переважну більшість серед іммігрантів (80,2 %) становили прибулі з країн СНД. Серед вибулих з України 65,6 % виїхали до країн СНД і 34,4 % - до інших країн.

7. Соціальні аспекти охорони здоров'я

За статистичними даними, у грудні 2008 року загальна інфекційна захворюваність населення без носіїв грипу і гострих респіраторних захворювань зросла на 37,67 %, порівнянно з аналогічним періодом 2007 року. Водночас, зберігається загроза виникнення та розповсюдження соціальних, карантинних та інших небезпечних інфекційних захворювань.

Санітарно-епідеміологічний стан у грудні 2008 року, порівнянно з аналогічним періодом 2007 року, набув значного погіршення. Зафіксоване зростання захворюваності на гострі токсикоінфекції - на 78,20 %, ентерити, коліти, викликані інфекціями - на 48,19 %, педікульоз і фтиріоз - на 35,04 %, шигельоз - на 33,58 %, гонококові інфекції - 28,07 %, коросту - на 23,11 %, сифіліс - на 17,38 %. Захворюваність на грип в країні виросла в 3,84 рази, на сальмонельозні інфекції в 2,27 разів, кашлюк в 2,07 рази. За грудень 2008 року на території країни зареєстровано: 39 випадків хвороби менінгококової інфекції, 29 випадків гепатиту С, 25 випадків хвороби Лайма, 18 випадків вірусного менінгіту, 5 випадків малярії.

Захворюваність у грудні 2008 року на туберкульоз органів дихання зросла на 33,18 % (порівнянно з аналогічним періодом 2007 року).

Кількість ВІЛ-інфікованих продовжує збільшуватися. Протягом грудня 2008 року зареєстровано 1618 осіб з уперше в житті встановленим діагнозом як ВІЛ-інфіковані (з них 341 випадок - діти до 14 років). За січень-грудень в Україні офіційно зареєстровано 18 963 ВІЛ-інфікованих, у тому числі: 3649 -дітей до 14 років та 10 іноземців. Загалом зареєстровано 141 277 таких ВІЛ-інфікованих. Станом на 1 січня 2009 року перебувають під диспансерним наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція 91 717 осіб, а з діагнозом СШД - 10 410 осіб. Від СШДу у грудні 2008 року померло 289 осіб, в тому числі 7 дітей. 8. Соціальне партнерство

Упродовж грудня 2008 року Національною службою посередництва і примирення (НСПП) зареєстровано шість нових колективних трудових спорів, при цьому вирішено 9 колективних трудових спорів.

У грудні 2008 року за сприяння структурних підрозділів НСПП в регіонах вирішено 95 розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.

Цей місяць характеризувався підвищенням рівня активності Федерації профспілок України.

Результатом проведених відділеннями НСПП заходів у всіх областях України щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів

(конфліктів) стало погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам назагальну суму 12 млн 381 тис. гривень.

3 метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) упродовж листопада поточного року відділеннями НСПП в регіонах взято на контроль 78 розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин.

Розбіжності зареєстровані на окремих підприємствах АР Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської Чернігівської областей.

Причинами виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин є заборгованість із заробітної плати, несвоєчасна виплата поточної зарплати, низький рівень оплати праці, порушення вимог законодавства про працю, невиконання положень колективних договорів, невиконання положень Генеральної та галузевих угод щодо встановлення міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці.

 

 

38