Главная->Інші підручники->Содержание->10.5. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

10.5. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УЗАГАЛЬНЮЮЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНСІЙНИХ СИСТЕМ

 

Стратегія

Модель

Рівні пенсійної системи

 

                        12        3

солідарна       радянська       державна

пенсія (солідарна)     немає  немає

солідарно-накопичувальна  російсько-польська   державна

пенсія (солідарна)     обов'язкове страхування      накопичувальна

(корпоративна,

особиста)

накопичувально-солідарна  американ-ська           державна

пенсія (солідарна)     трудова (корпоративна)       накопичувальна (особиста)

 

            німецька (виробнича)          державна

пенсія (солідарна)     трудова (корпоративна)       накопичувальна (особиста)

умовно-накопичувальна      японська        базова пенсія додаткова

державна та

корпоративна           

накопичувальна        чілійська         обов'язкова

накопичувальна

пенсія обов'язкове страхування (3

%)      

Німеччина і Франція мають дуже розвинені солідарні пенсійні системи

й дещо старше за віком населення, що потребуватиме значних коштів для

переходу до накопичувальної системи. Водночас їм вдалося зберегти

належну платіжну дисципліну щодо збирання внесків. Ось головні причини,

які змусили їх зберегти стару солідарну систему, доповнену професійним і

добровільним пенсійним страхуванням. У Німеччині також вдалися до

поступового підвищення пенсійного віку, a у Франції - до необхідного для

отримання пенсії страхового стажу.

(3

Ha відміну від Німеччини і Франції, у Великобританії,

Австралії та Швейцарії солідарна складова пенсійної систем слаборозвинена і становить невелику частку, порівняно з професійними та добровільними схемами. Тому в цих країнах схиляються на користь запровадження трирівневої системи.

Швеція розробила й запровадила дещо інший перший рівень загальної пенсійної системи, який було названо «умовні накопичувальні рахунки». Запровадити реальні індивідуальні ощадні рахунки з реальним капіталом у Швеції було б неможливо з огляду на суттєве постаріння населення, а, отже, значний прихований державний борг і великі кошти переходу. По суті, шведська система залишається солідарною, тому що виплата пенсій пенсіонерам і надалі фінансуватиметься з внесків працюючих. Проте розмір пенсії в майбутньому залежатиме не від заробітків, а від суми внесків на умовному рахунку. Умовний зв'язок між накопичувальними внесками та пенсією створить більше стимулів для тривалого трудового життя та відрахування належних внесків. Це примусить працівників зрозуміти, чому в разі раннього виходу на пенсію розмір їхнього пенсійного доходу буде нижчий. Перевагою умовних накопичувальних рахунків, як і реальних, є гнучкий вік виходу на пенсію та його незалежність від політичних спекуляцій.

У Латвії, Угорщині та Польщі почали створювати умовні накопичувальні рахунки як перший рівень пенсійної системи. Другий і третій рівні - це обов'язкові та добровільні реальні накопичувальні рахунки.

 

 

31