Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 TEMA10 НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 10.1. СУТНІСТЬ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ - Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2) - Studbook
Главная->Інші підручники->Содержание->TEMA10 НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 10.1. СУТНІСТЬ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

TEMA10 НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ 10.1. СУТНІСТЬ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

 

Недержавне пенсійне забезпечення це складова

 

частина системи накопичувального пенсійного

забезпечення, яка Трунтується на засадах добровільної

участі фізичнш та юридичних осіб, крім випадків,

передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень

зметою отргшання учасниками недержавного пенсійного

забезпечення додатковш до загальнообов 'язкового

державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

^

Етапи створення системи недержавного пенсійного забезпечення в

Україні:

1.         Систему недержавного пенсійного забезпечення в Україні було

започатковано в 1992 уоці.

2.         1995 уік - налічувалось 21 установа, які займались

"недержавним пенсійним забезпеченням ”.

3.         1996 уік - 30 недержавнш пенсійних фондів (з них 12 займались не пенсійним страхуванням, а комерцішою діяльністю або взагалі не працювали). Кількість вкладників в таких інституціях на початку 1996 року оцінювалась на рівні до 700 тис, а сума активів, які були в них зосереджені - майже в 1,5 млн доларів США.

4.         В 1998 роиі була зареєстрована неприбуткова організація -Асоціація недержавних пенсійних фондів України.

5.         Первшне формування інформаційної бази існуючих

недержавнш пенсійнш фондів - до списку було внесено близько

55 організацій.

6.         2003 уік - Держфінпослуг перевірено 47 недержавних пенсійних

фондів з них: 22 безпосередньо займаються НПЗ, 12 не були знайдені,

9 - не здійснюють фінансово-господарської діяльності, 4 здійснюють діяльність не пов'язану з додатковим недержавним

пенсійним забезпеченням.

Недержаеними

пенсійними

фондами. ПІляхом

укладення пенсійних

контрактів від імені

НПФ між

адміністратором

пенсійного фонду та

вкладниками таких

фондів.

Недержавне

пенсійне забезпечення

здійснюється:

 

Страхоеими організаціями. Шляхом

укладення договорів

страхування довічної

пенсії, страхування ризику

настання інвалідності або

смерті учасника фонду.

Банківськимиустановами.

Шляхом укладення

договорів про відкриття

пенсійних депозитних

рахунків для накопичення

пенсійних заощаджень у

межах суми, визначеної для

відшкодування вкладів

Фондом гарантування

вкладів фізичних осіб.

Суб'ектами недержавного пенсійного забезпечення е:

■          недержавні пенсійні фонди;

■страхові організації, які уклали договори страхування довічної

пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті;

-          банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків;

-          вкладнши таучаснши пенсійнш фондів;

-          вкладники пенсійних депозитних рахунків;

-фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризшу настання інвалідності або смерті;

-          засновники пенсійнш фондів;

-          роботодавці - платники корпоративних пенсійних фондів;

-          саморегулівні організації суб'єктів, які надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

-органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

-          адміністратори пенсійних фондів; компанії з управління активами;

-          зберігачі;

■          аудитори;

■          особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно

до Закону.

ПРОЦЕС НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЮРИДИЧШ ОСОБИ -ЗАСНОВНИКИ

Учасники пенсійного фонду

 

Обрання ради пенсійного фонду

Внескизарахунок учасників

Збори засновників пенсійного фонду

Внестзарахунок підприємств

 

Відкритий фонд

створюється однією

або кількома юридичними особами

і є доступним для

будь-яких юридичних

та фізичних осіб як

вкладників фонду.

НЕДЕРЖАВШ

ПЕНСІЙНІ ФОНДИ

БУВАЮТЬ ТРЬОХ

ВИДІВ:

Корпоратшний фонд

створюється одним або

кількома юридичними

особами-роботодавцями,

до яких можуть

приєднуватись інші

Професійний фонд створюється об'єднаннями юридичних або фізичних осіб, у т.ч.

профспілками та їх об'єднаннями, або просто фізичними особами за професійною

ознакою (будівельники, енергетики та ін.).

роботодавці-платники.

ПРИНЦИПИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1.         законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення;

2.         заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;

3.         добровільності створення пенсійнш фондів юридичними та фізичнгши особами, об’єднаннями фізичнш осіб та об’єднаннями юридичних осіб;

4.         добровільної участі фізичнш осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної витати, крім випадків, передбачених цим Законом;

5.         добровільності пришяття роботодавцем рішення про здійснення пенсійнш внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;

6.         економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійнш внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;

7.         неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівншів, якщо роботодавець розпочав здійснення такш пенсійних внесків;

8.         рівноправності всіх учасншів пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;

9.         розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від активів його засновників і роботодавців - татншів пенсійного фонду, адміністратора, компаній з управління активами, страхових організацій з метою унеможливлення банкрутства пенсійного фонду;

10.       визначення розміру пенсійної витати залежно від суми пенсійнш коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи;

11.       гарантування фізичнгш особам реалізації прав, наданих їм цим Законом;

12.       цільового та ефективного використання пенсійнш коштів;

13.       державного регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення;

14.       відповідальності суб’єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, передбачених цим Законом та іншгши нормативно-правовими актами;

15.       державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляд.

 

 

27