Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

ЗАДАЧІ

 

Задача 1 Жінка, пенсію призначено у 2000 році. 3 1 січня 2004 року перераховано за Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», стаж роботи 30 років 5 місяців, коефіцієнт зарплати 1,456. 3 1 січня 2004 року пенсія перераховувалася із застосуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2002-306,45 грн. У грудні 2007 року пенсія виплачувалася у розмірі 491,54 грн. Перерахувати розмір пенсії з 01.01.2008 року.

Задача 2 Жінка, пенсію призначено у 2000 році. 3 1 січня 2004 року перераховано, стаж роботи - 40 років, коефіцієнт зарплати 2,0. 3 1 січня 2004 року пенсія перераховувалася із застосуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2002-306,45 грн. У грудні 2007 року пенсія виплачувалася у розмірі 536,94 грн. Перерахувати розмір пенсії з 01.01.2008 року.

Задача 3 Жінка, пенсію призначено у 2002 році має страховий стаж - 26 років, 9 міс. Індивідуальний коефіцієнт підвищення заробітної плати становить 1,5. Розрахувати розмір пенсії з 01.01.2008 року. Середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу загалом по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії 928,81 грн. Розміри прожитого мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення, зокрема, для осіб, які втратили працездатність він становить: з 01 січня - 2008 року - 470,00 грн; 01 квітня 2008 року - 481,00 грн; 01 липня 2008 року - 482,00 грн; 01 жовтня 2008 року - 498,00 грн. Вартість одного року страхового стажу з 01.01.2008 року - 1,2 % ; 01.10.2008 року - 1,35 %.

ЛІТЕРАТУРА:

(1, 2, 12, 13, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 35, довідково-інформаційні дані для розв'язання задач)

 

 

26