Главная->Інші підручники->Содержание->• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         Перший рівень системи пенсійного забезпечення України включає:

а)         солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного

страхування;

б)         систему медичного забезпечення пенсіонерів;

в)         накопичувальну систему загальнообов’язкового пенсійного страхування;

г систему недержавного пенсійного забезпечення.

2.         Пенсійний фонд є суб’єктом:

а)         солідарної системи;

б)         системи медичного забезпечення пенсіонерів;

в)         накопичувальної системи;

г системи недержавного пенсійного забезпечення.

3.         До видів страхових пенсій належать:

а) пенсії за кількістю членів сім’ї; в) пенсії за умовами праці;

б пенсії по інвалідності;       г) пенсії за доходом.

4.         За загальним правилом, особи мають право на призначення пенсії за

віком за наявності страхового стажу:

а)         10 років;         в) 5 років;

б)         3 роки;            г) незалежно від страхового стажу.

5.         Зараз призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу

років, здійснюється через:

а)         пенсійний фонд;       в) фонд безробіття;

б)         професійний фонд;   г) фонд втрати працездатності.

6.         Для працівників льотного складу умовою призначення пенсії є

наявність спеціального стажу для чоловіків:

а)         15 років;         в) 25 років;

б)         30 років;         г) незалежно від стажу.

7.         Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу для

жінок менше 20 років встановлюється в розмірі:

а)         30 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за певний рік;

б)         пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з мінімального

розміру пенсії за віком;

в)         20 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за попередній рік;

г)         40 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях

економіки України на момент призначення пенсії.

8.         Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання

призначаються за наявності страхового стажу на час настання

інвалідності:

а)         для осіб 32 років - 5 років;   в) для осіб 25 років - 4 роки;

б)         для осіб 20 років - 3 роки;    г) незалежно від стажу.

9.         Пенсії по інвалідності призначаються довічно жінкам з:

а)         45 років;         в) 55 років;

б)         60 років;         г) 65 років.

10.       Тривалість роботи у певних галузях народного господарства - це:

а)         загальний трудовий стаж; в) спеціальний трудовий стаж;

б)         страховий стаж;        г) професійний трудовий стаж.

11.       Третій рівень системи пенсійного забезпечення України включає:

а)         солідарну систему загальнообов'язкового державного пенсійного

страхування;

б)         систему медичного забезпечення пенсіонерів;

в)         накопичувальну систему загальнообов'язкового пенсійного страхування;

г) систему недержавного пенсійного забезпечення.

12.       Пенсії мають забезпечувати рівень життя не нижчий за:

а)         прожитковий мінімум;         в) мінімальну заробітну плату;

б)         середній дохід в галузях економіки; г) середню заробітну плату.

13.       До видів страхових пенсій не належать:

а)         пенсії по інвалідності; в) пенсії за умовами праці;

б)         пенсії за віком;           г) пенсії в разі втрати годувальника.

14.       Пенсія за віком призначається:

а)         на 10 років;    в) залежно від розміру внесків;

б)         на 20 років;    г) довічно.

15.       Ліліпути мають право на призначення дострокової пенсії за віком,

але не раніше ніж за:

а)         10 років до досягнення пенсійного віку;

б)         15 років до досягнення пенсійного віку;

в)         5 років до досягнення пенсійного віку;

г)         будь-яку кількість років залежно від страхового стажу.

16.       Для працівників льотного складу умовою призначення пенсії є

наявність спеціального стажу для жінок:

а)         10 років;         в) 25 років;

б)         20 років;         г) незалежно від стажу.

17.       Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу

для чоловіків - 25 років встановлюється в розмірі:

а)         30 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за певний рік;

б)         прожиткового мінімуму за попередній рік;

в)         20 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях

економіки України, за попередній рік;

г)         40 % середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях

економіки України на момент призначення пенсії.

18.       Пенсії по інвалідності внаслідок професійного захворювання

призначаються за наявності страхового стажу:

а)         для осіб 32 років - 5 років;   в) для осіб 25 років - 4 роки;

б)         для осіб 20 років - 3 роки;    г) незалежно від стажу.

19.       Пенсіїпо інвалідності призначаються довічно чоловікам з:

а)         45 років;         в) 55 років;

б)         60 років;         г) 65 років.

20. Тривалість трудової або іншої суспільно-корисної діяльності:

а)         загальний трудовий стаж; в) спеціальний трудовий стаж;

б)         страховий стаж;        г) професійний трудовий стаж.

 

 

25