Главная->Інші підручники->Содержание->9.5. ПЕНСІЙНИЙФОНДУКРАЇНИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

9.5. ПЕНСІЙНИЙФОНДУКРАЇНИ

 

Пенсійний фонд:

здійснює керівництво тауправління солідарною системою; провадить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії та готує документи для її виплати;

-          забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання;

-          здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду;

-          вирішує питання, пов'язані з веденням обліку пенсійних активів застрахованих осіб на накопичувальних пенсійних рахунках;

-          здійснює адміністративне управління Накопичувальним фондом та інші функції, передбачені Законом і статутом Пенсійного фонду.

 

Пенсійний фонд є самоврядною

неприбутковою організацією і здійснює свою

діяльність на підставі статуту, який

затверджується його правлінням.

 

Іжерела формування коштів Пенсійного і

ОНЛУ:

1)         страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне

страхування, крім частши внесків, що спрямовується до Накопичувального

фонду;

2)         інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву

коштів для покриття дефіщту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх

періодах;

3)         кошти державного бюджету та цільових фондів, що

перераховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбачених законом;

4)         суми від фінансовш санкцій, застосованих відповідно до закону до

юридичних та фізичнш осіб за порушення встановленого порядку

нарахування, обчислення і сплати страхових внесків та використання

коштів Пенсійного фонду, а також суми адмішстративних стягнень,

накладених відповідно до закону на посадових осіб та громадян за ці

порушення;

5)         благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

6)         добровільні внески;

7)         інші надходження відповідно до законодавства.

Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Державного бюджету України і не підлягають оподаткуванню.

Кошти Пенсійного фонду використовуються наі

1)         виплату державних пенсій:

-          за віком;

-          пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного із роботою, інвалідності з дитинства);

-          пенсії у зв'язку із втратою годувальника;

2)         виплату допомоги на поховання пенсіонера;

3)         фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з

виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду;

4)         оплату послуг з виплати та доставки пенсій;

5)         формування резерву коштів Пенсійного фонду та ін.

 

 

22