Главная->Інші підручники->Содержание->9.2. Поняття ТА види СТРАХОВИХ ПЕНСІЙ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

9.2. Поняття ТА види СТРАХОВИХ ПЕНСІЙ

 

Страхові пенсії - це щомісячні грошові виплати в

системі загальнообов 'язкового державного пенсійного

страхування, яку отримує застрахована особа вразі

досягнення пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або

отргшують члени їїсім'їу випадках, передбаченш

законом.

^

 

з:

no інеалідності

за еіком

у зе'язку з втратою годувальника

 

Пенсія за віком як вид соціального забезпечення мае ознаки, котрі відрізняють ії від інших соціальних виплат:

вона призначається довічно;

право на отримання цієї пенсії обумовлюється страховим стажем;

призначається особам, котрі досягли певного віку.

Пенсіїза віком можуть призначатись на загальних і пільгових

підставах.

За загальним правилом, особи мають право на призначення пенсіїза віком

після досягнення чоловіками бОроків, жінками - 55 років та наявності

страхового стажу не менше п 'ятироків.

\           У

Пільговіумови пенсійного забезпечення можна об’еднати в декілька груп:

В зв'язку з особливими умовами праці та за певними посадами.

Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

Цо запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди вищевказаним особам, пенсії призначаються за нормами закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» вразі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення». У цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до закону «Про загальнообов 'язкове державне пенсійне страхування».

Жінкам:

-які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері інвалідів з дитинства, які виховали дітей до восьмирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років страхового стажу;

- які працюють в сільському господарстві та виховали 5 і більш дітей до 14-річного віку мають право на пільгову пенсію незалежно від віку і трудового стажу;

-які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, доярки, свинарки, за умови виконання встановлених норм обслуговування, зайняті на вирощуванні, збиранні та обробці тютюну, в текстильному виробництві на роботах, передбачених відповідним списком.

            За станом здоров'я:  

-          Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики

мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 15 років до досягнення пенсійного віку, за наявності в чоловіків не менше 20 років страхового стажу для чоловіків, а для жінок не менше 15 років страхового стажу;

-          Інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I групи

мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 10

років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку, за

наявності не менше 15 років страхового стажу в чоловіків і не менше 10 років

страхового стажу в жінок.

'           За вислугу років

Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» такого виду пенсій не передбачено. Воно повинно здійснюватись через професійні та корпоративні фонди. А до запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди, пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, здійснюється відповідно до законодавства, що діяло раніше, тобто в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України «Про пенсійне забезпечення». Але, у цьому випадку розміри пенсій визначаються відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Право на отримання таких пенсій мають:

1. працівники цивільної авіації: Працівники льотного і льотно-випробного складу; працівники, котрі здійснюють управління повітряним рухом (диспетчери), працівники інженерно-технічного складу, бортпровідники. Для працівників льотного і льотно-випробного складу єдиною умовою призначення пенсії є наявність спеціального стажу (чоловіки - 25, жінки - 20 років). Для авіадиспетчерів і працівників інжене–но-технічного складу і бортпровідників -необхідно виконання ще двох умов досягнення пенсійного віку і наявність загального і спеціального трудового стажу.

2.         особи, які здійснюють організацію перевезень і гарантують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;

3.         водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках на вжезенні вугілля, сланцю, руди, породи;

4.         плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості;

5.         докери, механізатори на вантажно-розвантажувальнш роботах в портах;

6.         працівники експедщій, загонів, дільнщь, бригад, безпосередньо зайнятих у пошукових, геологорозвідувальних, лісовпорядних, пошукових, геофізичних роботах;

7.         робітнши зайняті на лісозаготівлі та лісосплаві;

8.         спортсмени - заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, члени збірних команд;

9.         працівникам освіти, охорони здоров 'я, соціального захисту і культури.

Розмір пенсій за віком не обмежується ізалежить відрозміру заробітку та тршалості страхового стажу.

Особі, яка набула права на пенсію за віком, але після досягнення4 пенсійного віку виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, за кожен повний рік страхового стажу після досягнення пенсійного віку:

 

Кількість                                                                                                                 

років                                                                                                            

відкладеного виходу на        1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

пенсію за                                                                                                                

віком                                                                                                            

Шдвищення

розміру пенсії на %   3,0 0    6,7 1    11,8

3          18,5 4  27,0 7  36,4 6  46,8

5          58,43   71,1 9  85,3

2

При цьому підвищення розміру пенсії за неповний рік страхового стажу не здійснюється.

Перший варіант - за новою формулою, яка виглядає таким чином:

П = Зп х Кс

П - розмір пенсії, у гривнях;

Зп - осучаснений заробіток (дохід) застрахованої особи;

Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

 

L

Законом передбачено два варіанти обчислення розміру пенсії за віком, з яких особа може обирати найбільш вигідний для себе.

3

L

Другий варіант за так званою «двоскладовою формулою».

У цьому випадку визначається розмір пенсії, який складаеться із двох частин:

 

частина пенсії, яка припадає на період стажу до набрання чинності новим Законом Перша частина пенсії (за стаж до 1 січня 2004 року) визначатиметься за нормами і правилами, які передбачені Законом України «Про пенсійне забезпечення». При цьому частина розміру пенсії за віком, обчислена за раніше діючим законодавством, не може перевищувати максимальних розмірів пенсій, визначених законом для відповідних категорій пенсіонерів, та не може бути нижчою, ніж розмір трудової пенсії за віком з урахуванням цільової грошової допомоги на прожиття, що діяли на день набрання чинності Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Частина пенсїї, обчислена за період стажу до 1 січня 2004 року, буде проіндексована відповідно до законодавства про індексацію грошовш доходів населення, а також підвищена на коефіцієнт, який враховує зростання реальної середньої заробітної тати в Україні, та підсумована з другою частшою пенсії, обчисленою за період страхового стажу після набрання чинності Законом.

частина пенсії, яка

припадає на період

страхового стажу

після набрання

чинності новим

Законом.

Друга частина

пенсії (страховий

стаж після 1 січня

2004 року)

обчислюватиметься за

новою формулою, яка

передбачена Законом

України «Про

загальнообов'язкове

державне пенсійне

страхування» без

обмеження її

максимальним

розміром.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років, встановлюється в розмірі 20 відсотків середньої заробітної плати працівншів, зайнятих у галузях економіки України, за попередній рік, яка визначається спеціально уповноваженгш центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

За наявності меншої тршалості страхового стажу ніж 25 років у чоловіків та 20 років у жінок, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, вшодячи з мінімального розміру пенсії за віком.

 

Пенсія no інвалідності призначається вразі

настання інвалідності, гцо спричинила повну або

часткову втрату працездатності внаслідок

загального захворювання (в тому числі каліцтва, не

пов ’язаного зроботою, інвалідності з дитинства) за

наявності страхового стажу відповідної тривалості.

 

Z

Пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Причина, група, час настання інвалідності строк, на який

встановлюеться інвалідність, визначаються органом медикосоціальної експертизи згідно із законодавством.

 

Пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання

призначаються за наявності такого стуахового стажу на час

настання італідності:

до досягнення особою 23 років включно - 2 роки; від 24 уоків до досягнення особою 26 уоків включно - 3 роки; від 27рокіе до досягнення особою 31 року включно - 4роки; для осіб 32 уоків і старших - 5 років.

Пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на

виробництві чи професійного захворювання призначається

незалежно від тривалості трудового (страхового) стажу.

 

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності

призначається в таких розмірах:

інвалідам I гуупи - 100 відсотків пенсії за віком; іжалідам II групи - 90 відсотків пенсії за віком; іжалідам III групи - 50 відсотків пенсії за віком.

Пенсія no інвалідності призначається на весь строк встановлення

інвалідності. Інвалідам - чоловікам старше 60 уоків і жінкам старше

55 років пенсіїпо інвалідності призначаються довічно. Повторний огляд

цих інвалідів провадиться тільки за їх заявою.

 

Пенсія в разі втрати годувальника це щомісячна

витата непрацездатним членам сім’ї померлого

годувальника, які були на його утриманні.

 

IS

Сім'ї годувальника, який помер від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також сім'ї померлого пенсіонера, пенсія призначається незалежно від страхового стажу годувальника.

Пенсія в разі втрати годувальника, який помер від загального захворювання призначається, якгцо годувальник на день смерті мав стаж, який був би необхідний йому для призначення пенсіїпо інвалідності.

Батьки і чоловік (дружша) померлого, які не були на його утриманні,

мають право на пенсію у зв ’язку з втратою годувальнша, якщо

втратили джерело засобів до існування.

 

Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на

утриманні.

Непуацездатними членами сім'ївважаються:

1)         чоловік (дружша), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягліГ пенсійного віку;

2)         діти (у тому числі діти, які народилися до стиву 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18років;

Діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

3)         чоловік (дружша), а за їх відсутності - одш з батьків або брат чи

сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і

працездатності, якщо він (вона) не працюють ізайняті доглядом за дитшою

(дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми.

 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначаеться в розмірі:

на одного непрацездатного члена сім 'ї - 50 відсотків пенсії за віком

померлого годувальника; на двох та більше непрацездатнш членів

сім 'ї- 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що

розподіляється між ними рівними частками.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь

період, протягом якого член сім’ї померлого годувальника

вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли пенсійного

віку довічно.

 

На всіх членів сім % які мають право на пенсію у зв 'язку з втратою

годувальнша, призначається одна спільна пенсія. На вимогу члена

сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується

окремо.

 

 

19