Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 • ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ - Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2) - Studbook
Главная->Інші підручники->Содержание->• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         Тимчасове припинення виробництва без припинення трудових

відносин з економічних, технологічних, структурних причин призводить

до:

а) повного безробіття;          в) інституційного безробіття;

б часткового безробіття;      г) відновлюваного безробіття.

2.         Безробіття викликане переїздом людини на інше місце проживання:

а) структурне;            в) фрикційне;

б циклічне;     г) географічне.

3.         Для осіб передпенсійного віку тривалість виплати допомоги по

безробіттю не може перевищувати:

а)         360 календарних днів;

б)         180 календарних днів;

в)         720 календарних днів

г)         560 календарних днів.

4.         Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що передували

початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів, розмір

допомоги по безробіттю визначається:

а)         у відсотках до їх середньої заробітної плати;

б)         у відсотках до їх мінімальної заробітної плати;

в)         у відсотках до їх прожиткового мінімуму;

г у відсотках до їх максимальної заробітної плати.

5.         При страховому стажі від 2 до 6 років розмір допомоги складає:

а)         50 відсотків;   в) 60 відсотків;

б)         55 відсотків    г) 65 відсотків.

6.         Перші 90 календарних днів допомога по безробіттю виплачується у

розмірі:

а)         100 відсотків; в) 80 відсотків;

б)         95 відсотків;   г) 75 відсотків.

7.         Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця

роботи за власним бажанням без поважних причин, виплачується з:

а)         91-го календарного дня;      в) 361-го календарного дня;

б)         181-го календарного дня;    г) 366-го календарного дня.

8.         Допомога по частковому безробіттю не може перевищувати:

а)         360 календарних днів протягом року;

б)         360 календарних днів протягом двох років;

в)         180 календарних днів протягом двох років

г)         180 календарних днів протягом року.

9.         До принципів страхування на випадок безробіття не належать:

а)         цільового використання коштів;

б)         диференціації розмірів виплати допомоги;

в)         надання допомоги на рівні не нижче прожиткового мінімуму;

г одноосібності в управлінні страхуванням.

10.       Чи призначається допомога по безробіттю інвалідам:

а) так;  в) призначається лише інвалідам дитинства;

б ні;     г) призначається лише інвалідам праці.

11.       Безробіття, викликане змінами в галузевій структурі економіки:

а) структурне;            в) фрикційне;

б циклічне;     г) географічне.

12.       Допомога по безробіттю виплачується з

а) 8 дня після реєстрації;      б) 3 дня після реєстрації;

в) 5 дня після реєстрації       г) 10 дня після реєстрації.

13.       Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може

перевищувати:

а)         360 календарних днів протягом року;

б)         360 календарних днів протягом двох років;

в)         180 календарних днів протягом двох років

г)         180 календарних днів протягом року.

14.       Допомога no безробіттю особам, які протягом 12 місяців, що

передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів

визначається:

а)         у розмірі до їх середньої заробітної платиҐ;

б)         у розмірі мінімальної заробітної плати;

в)         у розмірі прожиткового мінімуму;

г)         у розмірі максимальної заробітної плати.

15.       При страховому стажі від 6 до 10 років розмір допомоги складає:

а)         50 відсотків;   в) 60 відсотків;

б)         55 відсотків;   г) 65 відсотків.

по безробіттю виплачується у

16.       Після 180 календарних днів допомога

розмірі:

а)         100 відсотків; в) 80 відсотків;

б)         95 відсотків;   г) 70 відсотків.

17.       Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані

особи, в яких ці простої становлять:

а)         30 і більше відсотків робочого часу;

б)         20 і більше відсотків робочого часу;

в)         50 і більше відсотків робочого часу;

г)         40 і більше відсотків робочого часу.

18.       До принципів страхування на випадок безробіття належать:

а)         стандартизації розмірів виплати допомоги;

б)         надання допомоги на рівні не нижче мінімальної заробітної плати;

в)         нецільового використання коштів;

г)         паритетності в управлінні страхуванням.

19.       Поважною причиною перерви страхового стажу є:

а)         строкова військова служба;

б)         виїзд за кордон;

в)         перебування в психіатричній лікарні;

г)         перебування в тюрмі.

20.       Допомога по частковому безробіттю не надається, якщо:

а)         простій має сезонний характер;

б)         простій охопив не менше 30 % чисельності працівників;

в)         простій має тривалий характер;

г)         простій охопив 20 і більше відсотків робочого часу.

 

 

16