Главная->Інші підручники->Содержание->8.3. ЧАСТКОВЕ БЕЗРОБІТТЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 2)

8.3. ЧАСТКОВЕ БЕЗРОБІТТЯ

 

 

Допомога по частковому безробіттю надається

застрахованим особам у разі втрати ними частини

заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового

скорочення нормальної чи встановленої на

підприємстві відповідно до законодавства України

тривалості робочого часу та (або) перерви в

отриманні заробітної тати чи скороченні їїрозміріву

зв ’язку з тимчасовим припиненням виробнщтва без

переривання трудових відносин з причш економічного,

технологічного та структурного характеру.

Умовами надання допомоги по частковому безробіттю є:

*          простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом

виробнщтва, що має невідворотний та тимчасовий характер, який триває

не менше одного місяця, не перевищує шести місяців і не залежить від

працівника та роботодавця;

*          простій протягом місяця, що охопив не менше 30 відсотків

чисельності працівншів підприємства або цеху, дільнщі, в яких простої

становлять 20 і більше відсотків робочого часу.

Про можливий простій роботодавець зобов’язаний повідомляти державну

службу зашятості.

У разі якщо простій мае сезонний характер або виникае винятково з

організаційно-виробничих причин, а також за можливості

працевлаштування працівників на інших дільницях, у цехах, на

підприемствах, допомога no частковому безробіттю не надається.

 

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почався

простій, працювали неменше 26 календарних тижнів, стачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 і більше відсотків

робочого часу.

'           відмовився від

підходящоїроботи на

цьому або іншому

підприємстві з повнгш

робочгш днем (тижнем)

Допомога по

частковому

безробіттю не

надаеться у разі,

якщо працівник:

працює на цьому підприємстві за суміснщтвом;

проходить

альтернативну

(невійськову) службу

 

встановлюється за

безробіттю працівник>

іопомога по частковоіуг

кожну годину простою із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленого працівникові розряду, і їїрозмір неможе перевшцувати прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Допомога по частковому безробіттю надається з першого дня

простою, тривалість їівиплати не може перевшцувати 180

календарних днів протягом року. Виплата працівникам допомоги по

частковому безробіттю здійснюється підприємством за рахунок

коштів Фонду.

 

\                       /

            Підприємство не може звернутися за наступним одержанням з Фонду коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю раніше, ніж через рік після закінчення терміну виплати допомоги по частковому безробіттю.

Порядок фінансування виплат no частковому безробіттю та надання допомоги no частковому безробіттю встановлюється спеціально уповноваженгш центральнгш органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політши за погодженням з правлінням Фонду.        

/                       \

 

 

12