Главная->Інші підручники->Содержание->1.3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

1.3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

ІЗагальнообов'язкове державне соціальне страхування]

(ЗОДСС)- це система прав, обов'язків і гарантій, яка

передбачає надання соціального захисту, що включає

матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної,

часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, a

також у старості та в інших випадках, передбачених

аконом, за рахунок грошових фондів, гцо формуються

шляхом сплати страхових внесків власником або

уповноваженим ним органом (далі - роботодавець),

громадянами, а також бюджетних та інших джерел,

передбачених законом.       

^

Базовими характеристиками ЗОДСС, що відрізняють його від інших інститутів соціального захисту, є:

Іобое'язкоеість (за законом) для страхуеальникіе - працівників роботодавців - вносити страхові внески; особисте страхування, зазвичай, має добровільний характер, що не дозволяє йому бути настільки масови:

\по охопленню (за кількостю застрахованих);

публічний еид праеоеідносин суб'єктіе соціального страхуеання, з, Ідопомогою якого досягається обов'язковість за законом участі в ньом. суб'єктів і високий рівень гарантій захисту застрахованих, що

дозволяє відмовитися від обтяжливої процедури оформлення індивідуальних договорів (і контролю їхнього виконання) між страхувальниками (роботодавцями і працівниками) і страховиками на користь застрахованих; особисте страхування має приватний характер Іцивільно-правових відносин;

Іобов-язкове (за законом) право для застрахоеаних на одержанн. страхоеих еиплат при настанні страхоеих еипадкіе (види виплат, послуг, їхні розміри визначені в законах), реалізацію і повноту виплат з;

. якими можна домагатися в судовому порядку;

високий рівень надійності збереження фінансових засобів, що забезпечуються у виді фінансування «з коліс» і не дозволяє знецінитися коштам, а досягається за допомогою солідарності поколінь і застосування державного контролю за правильністю і цільовим хагактепом витгати коштів

досить «дешеве» для населення держави (порівнянно з особистим страхуванням), що досягається масовим характером обов'язкової участі в ньому майже всіма працюючими і безприбутковими формами організації роботи; особисте страхування в основі своєї діяльності переслідує отримання прибутку і тим самим змушує його організаторів займатися переважно "вигідними" клієнтами

самокероеані форми організації обое'язкового соціального страхування, коли майже всі питання по створенню і керуванню складними (організаційними, правовими, медико-соціальними, фінансовими) системами здійснюються найбільш зацікавленими суб'єктами (представниками роботодавців і працівників)

Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:

пенсійне страхування;

страхування у зв 'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; медичне страхування;

страхування від нещасного випадку на виробнщтві та професішого захворювання, які спричшили втрату працездатності; страхування на випадок безробіття; інші види страхування, передбачені законами України.

 

 

9