Главная->Інші підручники->Содержание->1.2. ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

1.2. ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

 

Соціальне страхування покликане виконувати такі функції:

Захисну - реалізація системи заходів щодо забезпечення громадян у старості, на випадок захворювання, втрати працездатності, щодо підтргшки матершства та дитшства, а також з охорони здоров ’я членів суспільства в умовах безплатноїмедицини

 

омпенсаційну - формування грошових фондів, з яких покриваються 'затрати, пов'язані з утриманням непрацездатних та осіб, що, з огляду на ізбставши, не берутьучасті в трудовому процесі

 

Чідтеорюеальну - забезпечення певною мірою чисельності та структури Птрудовихресурсів

Терерозподільну -скорочення розриву в рівнях матеріального забезпечення Цпрацюючш та непрацюючих громадян

АСтабілЬуючу - сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних соціальнш Vpyn населення, не залученш до трудового процесу

1.         законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування;

2.         обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договор (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, т, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян - суб’єктів підприємнщької діяльності;

3.         надання права отримання виплат за загальнообов’язковгш державнгш соціальним страхуванням особам, зайнятгш підприємнщькою, творчою діяльністю тощо;

4.         обов’язковості фінансування страховгши фондами (установами) витрат, пов’язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами з окремих видів загальнообов ’язкового соціального страхування;

5.         солідарності та субсидування;

6.         державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;

7.         забезпеченнярівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений законом, шляхом надання пенсій, інших видів соціальних витат та допомоги, які є основнгш джерелом існування;

8.         цільового використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

9.         паритетності представншів усіх суб’єктів загальнообов ’язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов’язковим державним соціальнгш страхуванням.

 

 

8