Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ: - Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1) - Studbook
Главная->Інші підручники->Содержание->КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ:

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ:

 

за критерієм організаційнострахові та

нестрахові

соціальні

ризики.

1.         Безробіття.

2.         Малозабезпеченість.

3.         Втрата працездатності: постійна і тимчасова.

4.         Втрата годувальника (смерть).

a

Безробіття як соціальний уизик

}

 

Безробіття - втрата працездатною особою працездатного вікуроботи з об'єктшнш чи

Незайняті громадяни підлягають реєстрації у службі зайнятості.

He можуть бути визнані безробітними громадяни:

а)         віком до 16 років, за винятком mux, які працювали і були вивільнені у

■в'язку із змінами в організації виробнщтва і праці, реорганізацією,

перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи і організації або скороченням чисельності (штату);

б)         які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), в

тому числі випускники загальноосвітніх шкіл, у разі відмови їх від

проходження професійної підготовш або від оплачуваної роботи, у т.

оботи тимчасового характеру, яка не потребує професійної підготовки;

3 МОМЄНГП]

в)         які відмовшись від двох пропозщій підходящої роботи

еєстрації їх у службі зайнятості як осіб, які шукають роботу;

г)         якімають право на пенсію відповідно до законодавства України.

d

D

 

Малозабезпеченість як соиіальний ризик " Малозабезпеченість - це неспроможність особи чи "

сім 'їз огляду на об 'єктивні чинники забезпечити середньомісячний сукупний дохід нарівні прожиткового

мінімуму. У законодавстві зустрічається термін

«малозабезпечена сім 'я». Такою називають сім 'ю, яка з

поважних або незалежнш від нег причин має

середньомісячний сукупний дохід, нижчий від

прожиткового мінімуму для сім 'ї.

^=3      ^^

Середньомісячний сукупний дохід сім 'ї - це обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальноїдопомоги.

(3

3"

A

"^

~ZВтрата працездатності як соиіальний ризик

Втрата працездатності може бути постійна і тимчасова,

Постійна втрата працездатності буває повна і часткова. Повна втрата

працездатності - настання пенсійного віку (старість). Пенсійний вік в

Україні становить 55 років для жінок і 60 років для чоловіків.

Прикладом часткової втрати працездатності є інвалідність. Існує два

критерії інвалідності - медичний та економічний.

 

3 економічної точки зору це таке

порушення, яке призводить до втрати

працездатності: професійної чи загальної.

-це

3 медичної точки зов

розлад функцій організму.

 

Інвалідність - це стійкийрозлад функцій організму,

зумовлений захворюванням, наслідком травм або

вродженим дефектом, який призводить до обмеження

життєдіяльності, до необхідності в соціальній

допомозі і захисті.

3"

ТЕ

Обмеження життедіяльності це повна або часткова втрата здатності обслуговувати себе, самостійно

пересуватись, орієнтуватись, спілкуватись,

контролювати свою поведінку, вчитись, займатись

трудовою діяльністю.

^

"S

 

 

6