Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 TEMA1 СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 1.1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ - Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1) - Studbook
Главная->Інші підручники->Содержание->TEMA1 СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 1.1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

TEMA1 СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 1.1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ

 

Соиіальне страхуеання - це форма соціального

захисту населення, система заходів гцодо

матеріального забезпечення та соціального

обслуговування в старості, на випадок тимчасової

або постійної втрати працездатності, втрати

годувальника, безробіття та в інших випадках,

передбаченш законодавством.

^

Необхідність соціального страхування зумовлена такими причинами:

-          наявністю осіб, які, з огляду на певні обставини, не беруть

участі е суспільно-корисній праці, отже, не можуть за рахунок

заробітної плати підтримувати своєжиття;

-          наявністю громадян, які є дієздатними, але не мають

можливостіреалізувати цю дієздатність.

 

Система соціального

страхування

складається з двох

видів:

перший

пов'язанийз

відновленням та

збереженням

працездатності

працівників

другий має гарантувати матеріальне забезпечення

громадянам, котрі

втратили працездатність

або не мали їі

 

Соціальний ризик - це імовірність погіршення

матеріального становища внаслідок втрати тимчасово

або назавжди заробітку або трудового доходу з

об 'єктивних соціально значущих причин, а також у зв 'язку

з додатковими витратами поутриманню дітей та інших

членів сім % що потребують допомоги, no задоволенню

потреб у медичних і соціальних послугах.

^

Хауактеуні уиси соиіальних ризиків:

мають винятково об'єктивний характер, тобто настають не з будь-яшх суб'єктивних причш, а незалежно від волі особи та не можуть бутиусунені нею самостійно;

- обмежують (чи порушують) життєдіяльність людини та зумовлюють їїсоціальну незабезпеченість;

закріплені національним законодавством як обставини, внаслідок настання яких особа може потребувати допомоги держави чи суспільства;

- є потещійно закономірними для кожної людини: обов'язково або, зазвичай, трапляються, або можуть трапитись за певнш. обставин.

Існує два критерії для відмежування його від інших ризиків:

-          об’ективний, тобто такий ризик завжди пов'язаний з утратою заробітку або іншого трудового доходу;

-          суб'ективний - поширюється не на все населення, а лише на ті його категорії, для яких цей заробіток або трудовий дохід є основним джерелом засобів до існування.

 

Показники ризику

групують за

двома

видами:

соціальні -збиток

здоров’ю,втрата

працездатності

(тимчасова і/або

постійна),

смертність,

чисельність

утриманців загиблих

і т.д.

економічні

витрати на

компенсацію втрати

доходу у зв'язку з

втратою

працездатності і

додаткові витрати на

лікування,

реабілітацію.

Імовірність події для окремого застрахованого двох типів:

1. Подія є нееизначеною - і для

окремого застрахованого вона

може відбутися (і навіть

неодноразово), аможе і не

відбутися: страхування від

нещасних випадків на виробнщтві,

no безробіттю, медичне страхування. Якгцо страхова подія відбувається, застрахована особа

одержує право на страхову виплату. При цьому загальна сума для окремш застрахованих може

значно (багаторазово)

перевищувати стачену (HUM і за

нього його роботодавцем) суму

страховш внесків. У випадку, якщо

страхова подія відбувається

протягом страхового періоду, то

права застрахованих на стачені на

його користь суми страхових

внесків губляться.

2. Настання страхової події безумовно відбудеться (пенсійне страхування), але тільки для mux застрахованих, які доживуть до визначеного періоду, наприклад,

до загальновстановленого

законом віку виходу на пенсію, і

ті з них, гцо проживуть більше

середньостатистичного періоду,

одержать більший обсяг

страхових виплат (пенсій).

Соціальна політика - це

комтекс соціально-економічнш

заходів держави, підприємств,

місцевих органів влади,

спрямованих на захист населення

від безробіття, зростання цін і

знецінення трудових ресурсів.

 

 

 

5