Главная->Інші підручники->Содержание->ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         На яких за масштабом підприємствах вперше з’явилось медичне

страхування і чому?

2.         Прелічить особливості та недоліки обовязкового медичного страхування, введеного у 1912 р. в Російській Імперії.

3.         У чому різниця між лікарняними касами та робмедами?

4.         Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти медичного страхування.

5.         Перелічить принципи медичного страхування.

6.         Які елементи включає перелік медичних послуг?

7.         Охарактеризуйте події, які можна віднести до страхових та нестрахових випадків в медичному страхуванні.

8.         У чому полягають переваги впровадження медичного страхування на підприємстві?

9.         Дайте визначення асистансу?

 

10.       В якій з розвинутих країн Європи модель медичного страхування є найбільш ефективною для реалізації в умовах України?

11.       Які форми договорів укладаються в Великобританії з метою реалізації взаємовідносин між виконавцем та замовником медичних послуг?

12.       У чому переваги та недоліки, запровадженої в Канаді системи ощадних рахунків медичного страхування (MSAs - Medical savings accounts)?

13.       Перелічить види лікарняних кас, створених в Німеччині, та визначте їх основні особливості.

14.       У чому особливість медичного страхування в Італії?

 

 

53