Главная->Інші підручники->Содержание->Напрями реформування системи охорони здоровя в Україні

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

Напрями реформування системи охорони здоровя в Україні

 

1.         Розробити концепцію соціального захисту населення різних регіонів України та програми соціального захисту працівників окремих галузей економіки.

2.         Шдготувати проекти нормативних актів і законів України щодо регламентації роздержавлення лікувально-профілактичних установ або надання їм статусу державних неприбуткових підприємств.

 

3.         Розробити державну (галузеву) програму підготовки медичного персоналу та фахівців для роботи в умовах страхування здоров’я населення.

4.         Узагальнити передовий міжнародний досвід соціального, зокрема медичного, страхування для того, щоб обрати найбільш адекватні моделі бюджетнострахової медицини.

5.         Розробити уніфіковану методику автоматизованого розрахунку вартості

окремих видів медичної допомоги й послуг у системі страхування здоров’я.

6.         Встановити мінімальний обсяг медикосанітарної допомоги і послуг населенню, що їх гарантує держава в рамках обов’язкового страхування.

7.         Розробити стандарти на види медичної допомоги й послуги в системі страхової медицини.

8.         Розробити критерії і показники, потрібні для класифікації медичних установ і послуг у рамках сучасної системи медичного страхування.

9.         Розробити обліковозвітну документацію і порядок руху статистичної інформації в обов’язковому та добровільному медичному страхуванні.

 

10.       Скласти єдиний реєстр усіх видів медичної допомоги й послуг.

11.       Розвивати недержавне пенсійне забезпечення залізничників як гарантію соціального захисту громадян в умовах політичної та економічної нестабільності економіки.

12.       Збільшувати економічну зацікавленість роботодавців (передусім

великих підприємств), тобто віднести витрати на медичне страхування на

валові витрати підприємств.

13.       Чітко розмежувати гарантований державою обсяг медичної допомоги і

пакет послуг добровільного медичного страхування.

 

 

52