Главная->Інші підручники->Содержание->6.3. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ТА ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

6.3. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ТА ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

 

Добровільне медичне страхування має на меті забезпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних із зверненням до медичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою добровільного медичного страхування.

Програми добровільного медичного страхування розрізняються між собою залежно від переліку медичних послуг (наприклад, у разі стаціонарного лікування або виклику лікаря додому); контингенту застрахованих (послуги дітям або дорослим); переліку медичних установ, що їх пропонує страхова організація для виконання програми добровільного медичного страхування; від вартості надаваних послуг.

Програми добровільного медичного страхування передбачають заходи, які розширюють можливості й поліпшують умови надання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги населенню. До цієї роботи через систему добровільного медичного страхування вдається залучати найкваліфікованіші медичні кадри, підвищуючи якість медичних послуг.

Договір зазвичай передбачає контроль за якістю надання застрахованим медичних послуг, відповідності останніх переліку, що гарантується програмою добровільного медичного страхування.

Медична допомога в системі медичного страхування може бути надана і самостійно практикуючими лікарями, які мають на це право.

Добровільна формамедичного страхування передбачає надання

страхувальникові (застрахованому) ширшого права вибору лікарівспеціалістів, а такожустанов для отримання необхідної допомоги;

поліпшене утримання у стаціонарі, лікувально-відновлювальній

установі; збільшений за строками післялікарняний патронаж та

догляд на дому і т. ін.

Послуги з добровільного медичного страхування можна поділити на:

ВИДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВИПЛАТИ, HE ПОВ'ЯЗАНІ 3 ВАРТІСТЮ ЛІКУВАННЯ

■S страхування на випадок установлення діагнозу захворювання

■S страхування на випадок захворювання у зв'язку із травмою

■S страхування добових виплат і т. ін.

ВИДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КОМПЕНСАЩЮ ВИТРАТ НА ЛІКУВАННЯ

■S страхування витрат на перебування в лікарні

■S страхування хірургічних витрат

■S страхування витрат на післяопераційний догляд тощо

ДЛЯЗАСТРАХОВАНИХНАЙБІЛЬШИЙШТЕРЕС СТАНОВЛЯТЬ ВИДИ

СТРАХУВАННЯ, ЯКІГАРАНТУЮТЬ НЕЛИШЕ ОПЛАТУ, А ЙМОЖЛИВІСТЬ

ДІСТАТИ МЕДИЧНУДОПОМОГУ.

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО

СТРАХУВАННЯ НА

ШДПРИЄМСТВІ

(2

I

I

I

ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА:

економія коштів - заздалегідь запланований бюджет на медичне страхування колективу, існує можливість уникнути більш великих видатків на лікування співробітників;

привабливість робочого місця можливість зробити більш

привабливим робоче місце, тим

самим залучити

висококваліфіковані кадри та утримати вже існуючі;

якісне медичне обслуговування;

підвищення    продуктивності

праці - економія робочого часу

шляхом           забезпечення

налагодженого          механізму

організації медичної допомоги;

кадрова стабільність;

професійної

профілактика захворюваності;

підвищення репутації компанії;

підвищення    лояльності

колективу керівництва компанії.

ДЛЯ СПІВРОБІТНИКА ПІДПРИЄМСТВА:

можливість отримання якісної та своєчасної медичної допомоги;

можливість вибору медичного закладу та лікуючого лікаря;

можливість    отримання

медичного обслуговування в зручний час та у зручному місці, без черг;

забезпечення необхідними,

найбільш        ефективними,

медикаментами;

проведення    профілактичних

заходів            (вакцинація,

вітамінізація,  профілактичні

огляди);

контроль за доцільністю призначень лікарів;

відсутність     необхідності

постійно відкладати кошти на «чорний день».

Добровільна форма медичного страхування передбачає застосування ВИДІВ СТРАХУВАННЯ, В ЯКИХ ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ СТРАХОВИКА ВИНИКАЄ ЗА ФАКТОМ ЗАХВОРЮВАННЯ АБО ЛІКУВАННЯ. Виплату за цими видами страхова організація здійснює у вигляді фіксованої страхової суми або добових.

й          й          й          й          й

Добровільною формою охоплені й ті види страхування, згідно з якими відповідальність страхової організації настає в разі звернення страхувальника (застрахованого) до медичної установи за одержанням медичної допомоги або послуг відповідно до умов договору страхування. Виплата має вигляд компенсації вартості необхідного лікування.

й й й й й

У випадку втрати здоров'я застрахованим у зв'язку із захворюванням

або нещасним випадком страхова організація оплачує рахунки

лікувального закладу, виходячи з фактичної кількості днів лікування

застрахованого за встановленими у договорі щоденними нормативами

вартості лікування,  

Добровільне медичне страхування провадиться в межах створених страховою медичною компанією правил і може бути:

ІНДИВЩУАЛЬНИМ

о

При індивідуальній формі джерелом сплати внесків є доходи окремих громадян

 

КОЛЕКТИВНИМ L

Для колектиеноїформи страхування характерним є me, що страхові внески сплачуються зарахунок коштів юридичних осіб (пожежники, пілотщрятувальники тощо, які

застраховані на випадок смерті чи втрати

здорое'я при виконанніслужбових обое'язкіе, із

якими застраховані перебувають у трудових або

інших, передбачених законом, відносинах)

За строками укладення договору добровільне медичне страхування може бути:

 

КОРОТКОСТРОКОВИМ                          

            ДОВГОСТРОКОВИМ        

                                   ДОВІЧНИМ

 

Правила страхування громадян, які виїжджають за кордон, не передбачають відшкодування витрат у разі лікування хронічних захворювань, стоматологічного протезування

 

Добровільна форма медичного страхування дає змогу громадянам, які

виїжджають за кордон, укласти договори страхування (АСИСТАНС) на

випадок раптового захворювання, тілесних пошкоджень внаслідок

нещасного випадку, а також смерті під час перебування за кордоном.

 

Договір сшрахування може передбачаши відповідальність страховика за потреби медичного транспортування хворого до найближчої або спеціалізованої лікарні; транспортування в країну проживання з медичним супроводом; репатріацію тіла застрахованого; дострокове повернення; екстрену стоматологічну допомогу; юридичну допомогу і т. ін.

Проте поліс добровільного медичного страхування громадян, які виїжджають за кордон, не передбачає відшкодування вартості медичних послуг з цілеспрямованого лікування, з лікування від хвороб, які були відомі страхувальникові (застрахованому) на момент укладення договору страхування, з медичного обслуговування або лікування, що не є невідкладним.

АЛГОРИТМ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

 

Обираємо страхову компанію

За допомогою страховика визначаємося з програмою

I

 

Подаємо необхідні документи страховику

Рішення про страхування,

вибір страхової компанії і

умови страхового договору

приймає керівник

підприємства

I

Укладаємо договір страхування та отримуємо страховий поліс

I

Періодично сплачуємо страхові внески

 

 

49