Главная->Інші підручники->Содержание->6.2. ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА ФОРМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

6.2. ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА ФОРМИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

 

передбачає страхування на випадок втрати здоров'я з

будь-якої причини, у тому числі: у зв'язку з хворобою та

з:

нещасним випадком.

іЕ

Мета проведення медичного страхування полягає у встановленні гарантій щодо захисту прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги на засадах

соціальної рівності і доступності незалежно від віку, статі, стану здоров'я за рахунок коштів Фонду в

обсягах, передбачених у програмах соціального МС.

 

ЖИТТЯІЗДОРОВ 'ЯГРОМАДЯН

(тобто майнові інтереси страхувальника

(застрахованого), які пов'язані з витратами на

одержання медичної допомоги).

 

СТРАХУВАЛЬНИКИ, ЗАСТРАХОВАЩ

СТРАХОВИКИ,

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ УСТАНОВИ.

ФІЗИЧНІОСОБИ, на користь яких укладаються договори страхування.

 

ФІЗИЗИЧНІТА ЮРИДИЧНІОСОБИIДЕРЖАВА

для працюючого населення є РОБОТОДАВЦІ (підприємства,

установи, організації; селянські (фермерські) господарства; ОСОБИ, які здійснюють індивідуальну трудову

діяльність; ОСОБИ які займаються підприємництвом без

створення юридичної особи; ГРОМАДЯНИ, які мають

приватну практику у встановленому порядку; ГРОМАДЯНИ,

які використовують працю найманих працівників у

особистому господарстві; для непрацюючого населення

(дітей, школярів, студентів денної форми навчання, пенсіонерів, інвалідів, безробітних, що зареєстровані в

установленому порядку) - ОРГАНИДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ВИКОНАВЧОІВЛАДИ, ШСЦЕВІАДШНІСТРАЦІІ.

 

НЕЗАЛЕЖШ СТРАХОВІКОМПАШЇ,

які мають статус юридичної особи і ліцензію держави

на право здійснювати медичне страхування.

Страхові медичні компанії за рахунок сформованих

страхових фондів здійснюють оплату медичної

допомоги застрахованим, а також інші види діяльності

з охорони здоров'я громадян.

 

МЕДИЧШ УСТАНОВИ це ті установи, які мають ліцензію на

право надання медичної допомоги і послуг згідно

з програмами обов'язкового медичного страхування

(ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФШАКТИЧНІУСТАНОВИ, НАУКОВОДОСЛЩШ ШСТИТУТИ, ІНШІУСТАНОВИ, ЩОНАДАЮТЬ

РВНІВИДИ МЕДИЧНОІДОПОМОГИ).

 

1.         обов’язковість;

2.         солідарність та субсидіювання;

3.         забезпечення державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав на безотатну медичну допомогу;

4.         цільове використання коштів;

5.         забезпечення достатності необхідної медичної допомоги в разі настання страхових випадків відповідно до стандартів медичних технологій;

6.         обов’язковість фінансування Фондом витрат, пов ’язаних з наданням меддопомоги;

7.         паритетність представншів держави, застрахованих осіб та роботодавців в управлінні МС;

8.         невідворотність юридичної відповідальності суб’єктів МС, надавачів медпослуг за правопорушення в сфері МС.

1) медичні послуги у разі хвороби пов’язані з індивідуальною

профілактикою хвороб, травм та отруєнь, інших розладів здоров’я;

запобіганням загостренню хвороб, переходу гострих хво’об у хронічну

форму або більш важку стадію; пов’язані з плануванням сім'ї:

^*       

/ а) медичні послуги щодо надання первинної медичної допомоги, в тому

числі допомоги вдома, у т. ч. забезпечення за рецептом лікарськими

\асобами та виробами медпризначення;

б) медичні послуги щодо надання спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної мед допомоги, у т. ч. забезпечення лікарськгши засобами та иробами медпризначення;

в) медичні послуги щодо надання невідкладної та планової стоматологічної допомоги, зубопротезування в обсягах та порядку, що становлюється КМУза поданням центрального органу виконавчої влади;

К. г) медичні послуги з реабілітації.

2) медичні послуги в разі вагітності пологів їх наслідків:

а) медичні послуги лікаря або акушерки до, під час, після пологів, у т. ч.

\^огляд зарозвитком плоду;

б) медичні послуги щодо надання стаціонарної медичної допомоги у

\зв 'язку з пологами, з порушенням нормального перебігу вагітності;  

К^ в) забезпечення рецептом лікарськими засобами виробами.

3) медичні послуги пов'еязані з видачею відповідних документів,

необхідних для:

а) вирішення питань, щодо продовження лікування та медичної [реабШтації (видача витягу з історії хвороби, видача копій результатів ме шбораторнш досліджень тарентгенівських знімків;

' б) підтвердження ТНП громадян у зв'язку з хворобою, шравмою, вагітністю, пологами і надання належної соцдопомоги;

' в) вирішення питань щодо продовження виховання та навчання у дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;

г) врішення питання про участь виховання дит дошкіл., загальноосвітніх 'та вищих навчальнш закладів, учнів, студентів та слухачів у занятях ' Ьізкультурою та спортом.

Медичні послуги надаються в межах державних соціальних

нормативіву сфері 03. Медичні послуги, які не покриваються за

рахунок коштів Фонду фінансуються зарахунок інших джерел.

Застраховані особи отримують свідоцтво про соц МС і зобов 'язані

пред'яеити його під час звертання замедичною допомогою.

НАЯВНІСТЬ ДОВГОСТРОКОВИХ I КОРОТКО -СТРОКОВИХ ВИДІВ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

СПОСОБИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ СТРАХОВИКОМ

 

ДОВГОСТРОКОВИМ видом МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ є: ♦ безперервне страхування здоров'я, договір про яке страхувальник може укласти на невизначений період.

безпосередньо

страхувальнику

(застрахованому)

у вигляді

повної

страхової суми

або її частки

КОРОТКОСТРОКОВИМ ВИДОМ МЕДИЧНОГО

СТРАХУВАННЯ є:

♦          страхування здоров'я

на випадок хвороби;

*1* медичне страхування туристів, що від'їжджають за кордон;

♦          страхування на період

вагітності та пологів

тощо.

у вигляді оплати медичній установі

вартості лікування застрахованого

(у т. ч. плату за перебування на

стаціонарному лікуванні,

фізіотерапевтичні процедури, консультації провідних фахівців, витрати на придбання ліків тощо)

ї

ВИПАДКИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

страхування здоров'я на випадокхвороби

ь

безперервне страхування здоров'я

страхування медичних витрат

дій страхувальника, який перебував у стані

алкогольного, наркотичного або токсичного

сп'яніння

 

навмисних або неправомірних дій

страхувальника, що призвели до настання

страхового випадку

Ж

HE ВВАЖАЄТЬСЯ СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ ПОДІЯ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ ВНАСЛІДОК:

 

вчинення вигодонабувачем (спадкоємцем)

навмисного злочину, що призвів до загибелі

або смерті страхувальника

^

навмисного спричинення страхувальником

собі тілесних ушкоджень, у тому числі під

впливом дій третіх осіб

самогубства або замаху на самогубство

страхувальника за винятком тих випадків, коли

страхувальник (застрахована особа) був

доведений до такого стану протиправними

діями третіх осіб

 

 

48