Главная->Інші підручники->Содержание->• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         Страхувальником за загальнообов’язковим соціальним

страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є:

а) держава;     в) робітники;

б власник підприємства; г страхові компанії.

2.         Обставина, внаслідок якої застрахована особа або члени її сім’ї

можуть втратити тимчасово засоби існування та потребувати

матеріального забезпечення, - це:

а) страховий ризик;  в) страховий випадок;

б страховий поліс     г страховий стаж.

3.         Особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному

страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, - це:

а) державні службовці;         в) медики;

б адвокати;    г члени с/г кооперативів.

4.         Страхувальник має право:

а)         здійснювати перевірку видачі листків непрацездатності;

б)         накладати фінансової санкції та адміністративні штрафи;

в)         брати участь в управлінні Фондом через своїх представників;

г здійснювати перевірку правильності нарахування страхових внесків.

5.         Страховик зобов’язаний:

а)         зареєструватися як платник страхових внесків;

б)         сплачувати страхові внески;

в)         надавати на вимогу застрахованої особи відомості щодо заробітної плати;

г вести облік і звітність щодо страхових коштів.

6.         До страхового стажу не зараховуються:

а)         періоди тимчасової втрати п’ацездатності;

б)         перебування у відпустці у звязку з вагітністю;

в)         час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трирічного віку;

г періоди одержання пенсій по інвалідності.

7.         Допомога по тимчасовій непрацездатності надається:

а) за час перебування під арештом;

б)         за час догляду за хворим членом сім'ї;

в)         за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

г)         у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю.

8.         Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності в розрахунку на

місяць не повинна перевищувати:

а)         місячної заробітної плати;    в) 0,5 місячної заробітної плати;

б)         1,5 місячної заробітної плати; г) 2/3 місячної заробітної плати.

9.         Застрахованим особам, які мають страховий стаж до п’яти років,

допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі:

а)         60 %;   в) 100 %;

б)         50 %;   г) 80 %.

10.       Допомога по догляду за хворим членом сім’ї надається за:

а)         6 днів; в) 3 дні;

б)         4 дні;   г) 8 днів.

11.       Подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи або

членів її сім’ї на отримання матеріального забезпечення або соціальних

послуг:

а)         страховий ризик;      в) страховий випадок;

б)         страховий поліс;       г) страховий стаж.

12.       Страховик має право:

а)         одержувати відомості, щодо використання страхових коштів;

б)         на додаткове фінансування з коштів Фонду;

в)         на першочергове отримання допомоги;

г)         на подовжену відпустку.

13.       Застрахованим за загальнообов’язковим соціальним страхуванням

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є:

а)         держава;         в) робітник;

б)         власник підприємства; г) страхова компанія.

14.       Страхувальник зобов’язаний:

а)         забезпечувати надання соціальних послуг;

б)         здійснювати контроль за правильним нарахуванням страхових внесків;

в)         вести облік заробітної плати застрахованої особи;

г)         публікувати в засобах масової інформації бюджет Фонду на поточний рік.

15.       У який строк страхувальник повинен зареєструватись у

виконавчій дирекції відділення Фонду як платник страхових внесків:

а)         5-денний;      в) 10-денний;

б)         20-денний;    г) 15-денний.

16.       Допомога no тимчасовій непрацездатності не надається:

а)         у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюванням;

б)         у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із травмою;

в)         за час проведення судово-медичної експертизи;

г)         за час лікування в медичних закладах.

17.       До страхового стажу зараховуються:

а)         періоди одержання пенсій за віком;

б)         періоди, коли особа є безробітною;

в)         час перебування у відпустці для догляду за дитиною до трирічного віку;

г)         періоди одержання пенсій по інвалідності.

18.       До складу правління Фонду страхування тимчасової втрати

працездатності входять по:

а)         15 представників всіх сторін;          в) 10 представників всіх сторін;

б)         20 представників всіх сторін;          г) 5 представників всіх сторін.

19.       Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у

розмірі:

а)         75 % заробітної плати;         в) 100 % заробітної плати;

б)         80 % заробітної плати;         г) 90 % заробітної плати.

20.       Застрахованим особам, які мають страховий стаж до дев’яти років

допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі:

а)         60 %;   в) 100 %;

б)         50 %;   г) 80 %;

 

 

45