Главная->Інші підручники->Содержание->ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         Назвіть суб’єктів страхування тимчасової втрати працездатності.

2.         Обґрунтуйте принципи страхування тимчасової втрати працездатності.

3.         Що Ви розумієте під страховим стажем?

4.         Права і повноваження страховика, страхувальника, застрахованих осіб.

 

5.         Назвіть умови, за якими допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.

6.         Які джерела надходжень до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ви знаєте?

7.         Охарактеризуйте напрямки використання коштів Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати працездатності.

8.         Які розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та

витратами, зумовленими народженням та похованням?

9.         Назвіть склад і повноваження правління Фонду.

10.       Перерахуйте повноваження виконавчої дирекції Фонду.

11.       У чому полягають основні завдання наглядової ради?

 

 

44