Главная->Інші підручники->Содержание->5.3. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 3 ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

5.3. НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 3 ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

 

Коштизагальнообов'язкового державного соціального

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою

працездатності та витратами, зумовленими

похованням, спрямовуються на:

 

виплату застрахованим особам

допомоги по тимчасовій

непрацездатності, вагітності та

пологах, при народженні дитини та

по догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку, на

поховання;

утворення резерву страхових

коштів у розрахунку на місяць

для фінансування матеріального

забезпечення застрахованих осіб;

 

фінансування санаторнокурортного лікування та

оздоровлення застрахованих осіб

і членів їхніх сімей;

забезпечення поточної

діяльності та утримання

органів Фонду, розвиток його

матеріально-технічної бази.

Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та

витратами, зумовленими народженням та похованням, щорічно за

поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною

Радою України відповідно для роботодавців і застрахованих осіб :

іу

відсотках:

для роботодавців

до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

 

для найманих працівників

до сум оплати праці, які включають основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

 

Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розрахунків здійснюється страхувальниками - роботодавцями один раз на місяць - у день, встановлений для одержання в установах банку коштів на оплату праці за відповідний період.

Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, підлягають перерахуванню на рахунок Фонду у валюті України за офіційним курсом Національного банку України на день сплати страхових внесків.

У разі нестачі у страхувальників - роботодавців коштів для виплати заробітної плати та сплати страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхових внесків до Фонду провадиться пропорційно до сум заробітної плати.

У разі незабезпечення банківськими установами перерахування страхових внесків до Фонду одночасно з видачею коштів на виплату заробітної плати банківські установи сплачують за рахунок власних коштів до Фонду суму несплачених страхових внесків.

Інем сплати страхових внесків вважаеться:

 

день подання до установи банку

розрахункових документів на

перерахування страхових

внесків на рахунок Фонду

день внесення коштів до

банківської установи чи

відділення зв'язку для

перерахування на рахунок

            Фонду

допомога по

вагітності та

допомога по тимчасовій

непрацездатності (у т. ч. догляд

за хворою дитиною);

допомога на поховання (крім поховання

пенсіонерів, безробітних та осіб, які

померли від нещасного випадку на

виробництві);

забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок

на санаторно-курортне лікування застрахованим

особам та членам їхніх сімей, до дитячих

оздоровчих закладів, утримання санаторіївпрофілакторіїв, надання соціальних послуг у

позашкільній роботі з дітьми, у тому числі

придбання дитячих новорічних подарунків).

пологах;

 

 

41