Главная->Інші підручники->Содержание->• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

• ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         Робочими органами виконавчої дирекції є:

а) страхові каси;        в) актуарії;

б нотаріуси;   г аварійні комісари.

2.         Повноваження Наглядової ради визначаються:

а) делегованими повноваженнями;           в) страховою угодою;

б балансом;    г законами.

3.         Контроль діяльності виконавчої дирекції страхового фонду

покладено на:

а)         соціальні фонди;

б)         Правління страхового фонду;

в)         Міністерство соціальної економіки;

г обласні управління праці та соціального захисту населення.

4.         Розміри внесків на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування залежно від його виду встановлюються одночасно із:

а)         внесенням поправок до конституції;

б)         прийняттям соціального кодексу;

в)         затвердженням Державного бюджету;

г формуванням складу відповідного фонду.

5.         Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування встановлюються до сум оподатковуваного доходу:

а) для роботодавців; в) для відповідного фонду;

б для фізичних осіб;  г для держави.

6.         До принципів надання соціальних послуг належать:

а) додатковий дохід; в) доступність;

б врахування інфляції;          г) випадковість.

7.         Основними формами надання соціальних послуг є:

а) відсоток за кредит;           в) рента;

б матеріальна допомога; г шефська допомога.

8.         До складу адресної матеріальної допомоги не включають:

а) страхування на випадок безробіття;       в) страхування життя;

б пенсійне страхування;      г) медичне страхування.

9.         До соціальних послуг пенсійного страхування належать:

а)         медична пенсія;

б)         допомога при народженні дитини;

в)         допомога по вагітності та пологах;

г)         надання готових лікарських засобів.

10.       Основними джерелами коштів загальнообов’язкового державного

соціального страхування є:

а)         бюджетні кошти;       в) благодійні внески;

б)         гранти;           г) внески роботодавців.

11.       Створення резервів коштів для забезпечення виплат та надання

соціальних послуг застрахованим особам належить до повноважень:

а)         Правління страхового фонду;

б)         обласних управлінь праці та соціального захисту населення;

в)         Міністерства соціальної економіки;

г)         соціальних фондів.

12.       Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

повинні забезпечувати:

а)         вчасне отримання заробітної плати робітників;

б)         фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків;

в)         вчасне отримання заробітної плати правлінням фонду;

г)         отримання житла.

13.       Розміри внесків на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування залежно від його виду встановлюються:

а)         щоквартально;           в) щорічно;

б)         щомісячно;     г) на невизначений термін.

14.       Страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування встановлюються до сум фактичних витрат на оплату праці:

а)         для роботодавців;     в) для відповідного фонду;

б)         для фізичних осіб;     г) для держави.

15.       Винятково роботодавець сплачує внески на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування:

а)         на випадок безробіття;

б)         від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

в)         з тимчасової втрати працездатності;

г)         у зв'язку з виходом на пенсію.

16.       До принципів надання соціальних послуг не належать:

а)         відкритості;    в) доступності;

б)         гуманності;    г) випадковості.

17. До адресноїматеріальноїдопомоги належать:

а)         страхування майна;  в) страхування життя;

б)         страхування відповідальності;        г) медичне страхування.

18. Матеріальна допомога надається у вигляді:

а)         нерухомого майна;   в) засобів праці;

б)         засобів особистої гігієни;     г) засобів спілкування.

19.       До соціальних послуг медичного страхування належать:

а)         пенсія по інвалідності;

б)         медична пенсія;

в)         забезпечення медичної реабілітації;

г)         допомога по вагітності та пологах.

20.       Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання

соціальних послуг:

а)         за місцем навчання;  в) за місцем роботи;

б)         за місцем відпочинку; г) за місцем проживання.

 

 

37