Главная->Інші підручники->Содержание->ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Соціальне страхування. Навчальний посібник (частина 1)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

1.         У чому полягає правління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування?

2.         Які функції здійснює правління страхового фонду?

3.         Які основні джерела коштів загальнообов'язкового державного

соціального страхування Ви знаєте?

4.         Назвіть платників збору на обов'язкове соціальне страхування.

5.         Поясніть процес сплати розмірів внесків на загальнообов'язкове

державне соціальне страхування.

6.         Що Ви розумієте під соціальними послугами?

7.         Назвіть основні принципи та форми надання соціальних послуг.

8.         Охарактеризуйте види адресної матеріальної допомоги й соціально

орієнтованих виплат.

9.         Охарактеризуйте умови надання допомоги по тимчасовій

непрацездатності, умови надання допомоги по вагітності та пологах, умови

надання допомоги на поховання.

10.       Назвіть розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності

застрахованим особам залежно від страхового стажу.

11.       Які види оздоровчих заходів Ви знаєте?

12. Охарактеризуйте види соціальних послуг та матеріального забезпечення, які надаються за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

 

 

36